Økonomisk sosialhjelp2015

Innhold

Arkiv for Økonomisk sosialhjelp - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
5. juli 2016 2015 63 000 barn forsørget av sosialhjelpsmottaker
6. juli 2015 2014 Høyeste antall sosialhjelpsmottakere på 10 år
24. juni 2014 2013 6 000 flere på sosialhjelp
21. juni 2013 2012 Færre mottakere, men store lokale forskjeller
25. juni 2012 2011 Svak nedgang i sosialhjelpsmottaket
28. juni 2011 2010 Flere mottakere, men lavere utbetaling
29. juni 2010 2009 Ny økning i sosialhjelpsmottaket i 2009
19. oktober 1999 1998 14 000 færre sosialhjelpsmottakere
27. september 2000 1999 6 300 færre mottar sosialhjelp
11. mai 2000 1999 Stadig færre sosialhjelpsklienter
20. august 2001 2000 Svak auke i talet på sosialhjelpstilfelle
18. desember 2002 2001 Talet på sosialhjelpsmottakarar uforandra
13. november 2001 2000 Talet på sosialhjelpsmottakarar uforandra
4. juli 2002 2001 Litt fleire fekk sosialhjelp
26. september 2003 2002 Stabilisering i talet på mottakarar
24. juli 2003 2002 Nær uendra tal på sosialhjelpstilfelle
8. september 2005 2004 Stabil del av befolkninga får sosialhjelp
17. august 2006 2005 4,8 milliardar til sosialhjelp
29. oktober 2004 2003 Svak auke i utbetalingane til sosialhjelp
17. juni 2008 2007 Stadig færre får sosialhjelp
4. juli 2007 2006 Færre fekk økonomisk sosialhjelp
9. juli 2009 2008 Sosialhjelpsmottakere: Nedgangen flater ut

For tidligere publiseringer se også: Kvalifiseringsstønad.