Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 35 treff for "lønn" på nettstedet

Sorter etter:
 • Lønn

  Publisert:

  Statistikken gir oversikt over lønnsnivåets utvikling for lønnstakere, fordelt på blant annet sektor, næring, utdanning, yrke og kjønn. Endring i månedslønn Gjennomsnittlig månedslønn for ulike yrkesg

  Statistikk
 • Lønn

  Publisert:

  : Statistisk sentralbyrå Arbeidsmarked og lønn E-post: arbeidsmarked@ssb.no Knut Snellingen Bye E-post: knut.snellingen.bye@ssb.no tlf

  Statistikk
 • Antall arbeidsforhold og lønn

  Publisert:

  Formålet med statistikken er å belyse endringer i antall arbeidsforhold, antall lønnstakere og lønnsnivå Endring i antall jobber Antall jobber og gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter kjønn og alde

  Statistikk
 • Sykefravær

  Publisert:

  Egenmeldt 0,83 -16,0 Legemeldt 6,80 0,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå Arbeidsmarked og lønn E-post: arbeidsmarked@ssb.no Unn H. Høydahl E-post: unnh.hoydahl

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  kjønn 141 000 5,0 Menn 80 000 5,3 Kvinner 61 000 4,5 Kilde: Statistisk sentralbyrå Arbeidsmarked og lønn E-post: arbeidsmarked@ssb.no Erik Herstad Horgen E-post

  Statistikk
 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

  Publisert:

  Sør- og Mellom-Amerika 14 501 66,4 -4 -1,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå Arbeidsmarked og lønn E-post: arbeidsmarked@ssb.no Bjørn Olsen E-post

  Statistikk
 • Sysselsetting, registerbasert

  Publisert:

  .: 91 52 62 51 Arbeidsmarked og lønn E-post: arbeidsmarked@ssb.no

  Statistikk
 • Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

  Publisert:

  Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppePublisert 11. februar 2021 4. kvartal 2020 Arbeidsledige Arbeid

  Statistikk
 • Arbeidskraftkostnader

  Publisert:

  Gjennomsnittlige arbeidskraftkostnader per årsverkPublisert 3. desember 2020 2019 Arbeidskraftkostnader i alt (kr) 811 765 Direkte personalkostnader (kr) 637 677 Indirekte personalkostnader (kr) 174

  Statistikk
 • Arbeidskraftkostnadsindeks

  Publisert:

  Thomas Hagen E-post: thomas.hagen@ssb.no tlf.: 40 81 13 20 Bjørg Nesset Ekornhol E-post: bjorg.ekornhol@ssb.no tlf.: 40 81 13 19 Heidi Bekkevold Backe E-post: heidi.backe@ssb.no tlf.: 40 81 13 22

  Statistikk
 • Grunnlag for arbeidsgiveravgift - årlig

  Publisert:

  Grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet arbeidsgiveravgift, etter sektor og arbeidsgiveravgiftssone. Millioner kroner.Publisert 6. mai 2021 2019 2020 Grunnlag for arbeidsgiveravgift i alt Beregn

  Statistikk
 • Registrerte arbeidsledige (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

  Publisert:

  Registrerte ledige 15-74 år, etter utdanningsnivå1Publisert 27. januar 2021 November 2019 November 2020 November 2019 - November 2020 Totalt Prosent 1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for man

  Statistikk
 • Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

  Publisert:

  : Statistisk sentralbyrå Arbeidsmarked og lønn E-post: arbeidsmarked@ssb.no Camilla Sundt E-post: camilla.schjetlein.sundt@ssb.no tlf.: 94 78 39 65

  Statistikk
 • Arbeidsulykker

  Publisert:

  Innrapporterte arbeidsulykkerPublisert 28. september 2020 2019 Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte)1 Antall arbeidsulykker med dødelig utfall 1Langvarig fravær: 'Antas å medføre fravær på

  Statistikk
 • Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Arbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. ProsentPublisert 29. juni 2020 2000 2009 2019 Tallene for 2009 for "Jobbkrav, rollekonflikt og forventning i jobben" ble oppdatert 29. juni 2020 kl. 12.10. T

  Statistikk