Skatterekneskapapril 2006

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
16. mai 2001 April 2001 Kraftig auke i skatteinntektene
20. april 2001 Mars 2001 10 prosent meir skatt hittil i år
16. mars 2001 Februar 2001 Auke i skatteinnbetalinga
15. februar 2001 Januar 2001 Auke i skatteinnbetalinga for januar
15. januar 2001 Desember 2000 Høge skatteinnbetalingar i 2000
20. desember 2000 November 2000 Meir skatt til kommunane
15. november 2000 Oktober 2000 Kraftig auke i skatteinngangen
16. oktober 2000 September 2000 Framleis stor auke i skatteinntektene
15. september 2000 August 2000 Skatteinnbetalingane auka med 7,8 prosent
15. august 2000 Juli 2000 7,5 prosent skatteauke hittil i år
14. juli 2000 Juni 2000 8 prosent meir skatt hittil i år
16. juni 2000 Mai 2000 9 prosent skattevekst
16. mai 2000 April 2000 Skattane auka med 8 prosent
14. april 2000 Mars 2000 4 prosent meir skatt hittil i år
15. mars 2000 Februar 2000 Innbetalt skatt hittil i år auka med 3,3 prosent