23691_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23691
10 prosent meir skatt hittil i år
statistikk
2001-04-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapmars 2001

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

10 prosent meir skatt hittil i år

Frå januar til og med mars 2001 er det til saman betalt inn 97,1 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 10,1 prosent i forhold til same periode i fjor.

Størst skatteauke har Oslo, Østfold og Hordaland, med 13,6, 12,2 og 11,3 prosent frå same periode i 2000. Alle fylke har auke i skatteinngangen.

I samband med løpande inntektsutjamning som er innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane. Informasjon om befolkningstal for dei ulike kommunane per 1. januar 2000 finst i pdf-format på lenka http://www.ssb.no/emner/02/aktuell_befolkning/200005/ab200005.pdf .

Tabeller: