Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2004

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. november 2007 4. kvartal 2006 Oppjusterte inntekter for offentlig forvaltning i 2006
5. juni 2007 4. kvartal 2006 Kraftig stigning i overskuddet
27. april 2007 4. kvartal 2006 Kraftig vekst i overskuddet
6. mars 2007 4. kvartal 2006 Sterk vekst i overskuddet
10. januar 2007 4. kvartal 2005 Sterk inntektsvekst mellom 1995 og 2005
6. juni 2006 4. kvartal 2005 4 milliarder mer i offentlige inntekter
28. april 2006 4. kvartal 2005 Sterk inntektsvekst i offentlig forvaltning
16. mars 2006 4. kvartal 2005 Sterk inntektsvekst i offentlig forvaltning
6. desember 2005 4. kvartal 2004 Reviderte tall for offentlig forvaltning
29. april 2005 4. kvartal 2004 Kraftig vekst i overskuddet
10. mars 2005 4. kvartal 2004 Kraftig vekst i overskuddet
30. april 2004 4. kvartal 2003 Overskuddet noe redusert
11. mars 2004 4. kvartal 2003 Overskuddet noe redusert
30. april 2003 4. kvartal 2002 Overskuddet ble kraftig redusert
20. mars 2003 4. kvartal 2002 Overskuddet ble kraftig redusert

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - årlig (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. november 2007 2006 Oppjusterte inntekter for offentlig forvaltning i 2006
5. juni 2007 2006 Kraftig stigning i overskuddet
27. april 2007 2006 Kraftig vekst i overskuddet
6. mars 2007 2006 Sterk vekst i overskuddet
10. januar 2007 1995-2005 Sterk inntektsvekst mellom 1995 og 2005
6. juni 2006 2005 4 milliarder mer i offentlige inntekter
28. april 2006 2005 Sterk inntektsvekst i offentlig forvaltning
16. mars 2006 2005 Sterk inntektsvekst i offentlig forvaltning
6. desember 2005 2004 Reviderte tall for offentlig forvaltning
29. april 2005 2004 Kraftig vekst i overskuddet
10. mars 2005 2004 Kraftig vekst i overskuddet
30. april 2004 2003 Overskuddet noe redusert
11. mars 2004 2003 Overskuddet noe redusert
30. april 2003 2002 Overskuddet ble kraftig redusert
20. mars 2003 2002 Overskuddet ble kraftig redusert

For tidligere publiseringer se også: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art og Offentlige innkjøp (opphørt).