Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2012

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
24. februar 2017 4. kvartal 2016 Overskuddet halvert
14. september 2016 4. kvartal 2015 Oppjusterte skatter
3. juni 2016 4. kvartal 2015 Forventer overskudd på 186 milliarder
26. februar 2016 4. kvartal 2015 Kraftig fall i petroleumsinntektene
26. november 2015 4. kvartal 2014 Lavere overskudd
8. juni 2015 4. kvartal 2014 Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
26. februar 2015 4. kvartal 2014 Reduserte petroleumsinntekter
28. november 2014 4. kvartal 2013 Redusert overskudd
27. mai 2014 4. kvartal 2013 Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
21. februar 2014 4. kvartal 2013 Nedgang i petroleumsinntektene
29. november 2013 4. kvartal 2012 Nye beregninger gir økte inntekter for 2011 og 2012
13. mai 2013 4. kvartal 2012 Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
22. mars 2013 4. kvartal 2012 Lavere vekst i petroleumsinntektene
13. februar 2013 4. kvartal 2012 Større underskudd i kommuneforvaltningen
22. november 2012 4. kvartal 2011 Økte oljeinntekter og høyt overskudd

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - årlig (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
24. februar 2017 2016 Overskuddet halvert
14. september 2016 2015 Oppjusterte skatter
3. juni 2016 2015 Forventer overskudd på 186 milliarder
26. februar 2016 2015 Kraftig fall i petroleumsinntektene
26. november 2015 2014 Lavere overskudd
8. juni 2015 2014 Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
26. februar 2015 2014 Reduserte petroleumsinntekter
28. november 2014 2013 Redusert overskudd
27. mai 2014 2013 Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
21. februar 2014 2013 Nedgang i petroleumsinntektene
29. november 2013 2012 Nye beregninger gir økte inntekter for 2011 og 2012
13. mai 2013 2012 Oppdaterte tall for offentlig forvaltning
22. mars 2013 2012 Lavere vekst i petroleumsinntektene
13. februar 2013 2012 Større underskudd i kommuneforvaltningen
22. november 2012 2011 Økte oljeinntekter og høyt overskudd

For tidligere publiseringer se også: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art og Offentlige innkjøp (opphørt).