100973_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
100973_tabell
statistikk
2013-05-13T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2012

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. krfullscreen-iconOffentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. krexcel-iconOffentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. krcsv-iconOffentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
Tabell 2Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconOffentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconOffentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconOffentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 3Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconStatsforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconStatsforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconStatsforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 4Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconKommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconKommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconKommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 5Offentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.fullscreen-iconOffentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.excel-iconOffentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.csv-iconOffentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.
Tabell 6Statsforvaltningen. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.fullscreen-iconStatsforvaltningen. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.excel-iconStatsforvaltningen. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.csv-iconStatsforvaltningen. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.
Tabell 7Kommuneforvaltningen. Skatter og avgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconKommuneforvaltningen. Skatter og avgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconKommuneforvaltningen. Skatter og avgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconKommuneforvaltningen. Skatter og avgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 8Offentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconOffentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconOffentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconOffentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 9Statsforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconStatsforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconStatsforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconStatsforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 10Kommuneforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconKommuneforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconKommuneforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconKommuneforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 11Kommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconKommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.excel-iconKommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.csv-iconKommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken