Offentlige innkjøp (opphørt)2013

Innhold

Arkiv for Offentlige innkjøp (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. desember 2018 2017 2017
21. desember 2017 2016 2016
19. desember 2016 2015 Offentlige innkjøp utgjør over 15 prosent av BNP
11. desember 2015 2014 Offentlige innkjøp øker
23. januar 2015 2013 Offentlige innkjøp for 430 milliarder
22. august 2014 2012 Offentlige innkjøp overstiger 400 milliarder
7. desember 2012 2011 Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp
6. desember 2011 2010 Offentlige innkjøp for 380 milliarder
1. desember 2010 2009 Økning i offentlig innkjøp
27. november 2009 2008 Innkjøpene nærmer seg 400 milliarder
26. november 2008 2007 Offentlige innkjøp fortsetter å øke
20. november 2007 2006 Stor økning i offentlige innkjøp
22. november 2006 2005 Offentlige innkjøp økte med 19 milliarder
18. november 2005 2004 Offentlige innkjøp økte med nær 14 milliarder
19. november 2004 2003 Offentlige innkjøp økte med 11 milliarder