361285_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
361285
statistikk
2018-12-20T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
true

Offentlige innkjøp (opphørt)2017

Innhold

Publisert:

Statistikken 'Offentlige innkjøp' oppdateres ikke lenger. Tallene publiseres i Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter.

Offentlige innkjøp, millioner kroner
20171AndelProsent
2016 - 20172013 - 2017
1Tall for siste årgang er foreløpige tall.
Offentlige innkjøp i alt (A + B)522 507100,04,519,2
A. Offentlig forvaltning449 19186,05,727,3
Statsforvaltningen ekskl. forsvaret213 88840,93,726,9
Forsvaret32 8686,324,949,8
Kommuneforvaltningen202 43538,75,224,6
B. Offentlig forretningsdrift73 31614,0-2,0-14,2
Statlig forretningsdrift ekskl. oljesektoren6 3401,213,347,3
Oljesektoren60 99411,7-3,7-19,8
Kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift5 9821,11,318,8