11205_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/arkiv
11205
Innkjøpene nærmer seg 400 milliarder
statistikk
2009-11-27T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innkjøpene nærmer seg 400 milliarder

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 380 milliarder kroner i 2008. Dette er en økning på 37,7 milliarder, eller 11 prosent, fra 2007. De offentlige innkjøpene utgjorde rundt 15 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Innkjøpene i offentlig forvaltning økte med 20 milliarder kroner, og innkjøpene for offentlig forretningsdrift økte med om lag 17 milliarder kroner fra året før.

Offentlig forvaltnings innkjøp utgjorde i underkant av 75 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2008, mens offentlig forretningsdrift sto for det resterende.

Offentlige innkjøp utgjorde 14,9 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2008, om lag det samme som i 2007.

Økning både i stats- og kommuneforvaltningen

Innkjøpene i offentlig forvaltning var på 284 milliarder kroner i 2008. Dette er 20,4 milliarder, eller 7,8 prosent, mer enn i 2007. Innkjøpene har økt både i stats- og kommuneforvaltningen.

I statsforvaltningen steg innkjøpene med 9,7 milliarder kroner, mens kommunenes og fylkeskommunenes innkjøp økte med henholdsvis 10,8 og 1,3 milliarder.

Oljesektoren hovedgrunnen til økning i offentlig forretningsdrift

Etter en nedgang fra 2006 til 2007 utgjorde innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften 96 milliarder kroner ved utgangen av 2008. Dette er 17,3 milliarder, eller 22 prosent, mer enn i 2007. Av denne økningen sto oljesektoren for nesten 15 milliarder kroner. Innkjøpene i den statlige forretningsdriften ekskludert oljesektoren sank derimot med om lag en milliard kroner. Innkjøpene i den kommunale og fylkeskommunale forretningsdriften økte med om lag 3,3 milliarder kroner, til 16,5 milliarder i 2008.

Offentlige innkjøp. 2007-2008
Offentlige innkjøp Milliarder kroner Endring i prosent
2007* 2008*
I alt  342,4  380,2 11,0
A. Offentlig forvaltning  263,6  284,1 7,8
Statsforvaltningen  155,5  165,2 6,2
Statsforvaltn. eksl. forsvaret  132,0  140,4 6,3
Forsvaret 23,5 24,8 5,4
Kommuneforvaltningen  108,1  118,9 10,0
Kommuner 93,7  103,2 10,1
Fylkeskommuner 14,4 15,7 9,0
B. Offentlig forretningsdrift 78,8 96,1 22,0
Statlig ekskl. oljesekt. 7,5 6,6 -12,0
Oljesektoren 57,9 72,9 25,8
Kommunal og fylkeskom. 13,3 16,6 24,4

Hva er offentlige innkjøp?

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS og SF) regnes ikke som offentlige og er derfor ikke med i statistikken. Tallene for 2007 og 2008 er foreløpige.

Tabeller: