90455_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
90455
Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp
statistikk
2012-12-07T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 398 milliarder kroner i 2011. Dette er en økning på rundt 22 milliarder, eller 5,8 prosent, fra 2010. De offentlige innkjøpene utgjorde 14,5 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Innkjøpene i offentlig forvaltning økte i 2011 med om lag 11,4 milliarder kroner, samtidig innkjøpene for offentlig forretningsdrift økte med 10,5 milliarder kroner fra året før.

Forvaltningen står for 80 prosent av innkjøpene

Stats- og kommuneforvaltningens innkjøp utgjorde nesten 80 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2011. Innkjøpene i statsforvaltningen er beregnet til drøyt 168 milliarder kroner i 2011, og de statlige helseforetakene, universiteter samt høgskoler, Forsvaret, Statens vegvesen og Jernbaneverket er blant virksomhetene med de største innkjøpene. Les mer om ressursinnsatsen til disse enkeltvirksomhetene i StatRes .

Kommuneforvaltningens innkjøp anslås til drøyt 145 milliarder kroner i 2011. Dette er en økning på drøy 5 milliarder kroner, eller 3,6 prosent, fra 2010. Detaljerte data om utgiftene i kommuneforvaltningen finnes i KOSTRA .

Det vises også til statistikken om Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter .

Innkjøpene i oljesektoren øker stadig

Innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften utgjorde ved utgangen av 2011 rundt 84 milliarder kroner. Dette er 10,5 milliarder kroner, eller 14,3 prosent, mer enn i 2010. Hovedgrunnen til denne økningen er at innkjøpene i oljesektoren har gått opp med omtrent 9,1 milliarder kroner fra 2010. Innkjøpene i den kommunale og fylkeskommunale forretningsdriften økte med om lag 1,9 milliarder kroner, til 5,8 milliarder i 2011.

Offentlige innkjøp. 2010-2011
 
Offentlige innkjøpMilliarder kronerEndring i prosent
2010*2011*
 
I alt 376,3 398,25,8
A. Offentlig forvaltning 302,8 314,23,8
Statsforvaltningen 162,1 168,53,9
Statsforvaltn. eksl. forsvaret 141,5 144,52,1
Forsvaret20,624,016,3
Kommuneforvaltningen 140,7 145,73,6
Kommuner 115,5 118,42,5
Fylkeskommuner25,227,48,8
B. Offentlig forretningsdrift73,584,014,3
Statlig ekskl. oljesekt.4,13,6-13,0
Oljesektoren65,474,513,9
Kommunal og fylkeskom.3,95,948,6
 

Hva er offentlige innkjøp?

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF med flere) regnes ikke som offentlige i denne sammenheng og er derfor ikke med i statistikken.

Tabeller:

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.