214456_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
214456
Offentlige innkjøp for 430 milliarder
statistikk
2015-01-23T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlige innkjøp for 430 milliarder

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 432 milliarder kroner i 2013. Dette er en økning på rundt 34 milliarder fra 2012. Offentlige innkjøp utgjør om lag 14 prosent av BNP, og denne andelen har ligget stabilt de siste årene.

Offentlige innkjøp, millioner kroner
20131AndelProsent
2012 - 20132009 - 2013
1Tall for siste årgang er foreløpige tall.
Offentlige innkjøp i alt (A + B)432 025100,08,617,9
A. Offentlig forvaltning351 61681,48,318,0
Statsforvaltningen ekskl. forsvaret167 34138,79,616,9
Forsvaret21 9355,13,9-5,7
Kommuneforvaltningen162 34037,67,623,4
B. Offentlig forretningsdrift80 40918,69,917,6
Statlig forretningsdrift ekskl. oljesektoren4 3051,06,628,5
Oljesektoren71 06816,48,421,8
Kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift5 0361,242,5-24,0

Både innkjøp innen offentlig forvalting og offentlig forretningsdrift har økt fra 2012 til 2013. Det er innkjøpene innen forretningsdriften som i prosent økte mest. Veksten har kommet på alle områder, men det er bruttoinvesteringene som har stått for den største andelen.

Vekst i sykehus- og samferdselsinvesteringene

Stats- og kommuneforvaltningens står for omlag 80 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2013. Av innkjøpspostene er det investeringer i fast realkapital som øker mest – fra 96 milliarder kroner i 2012 til 111 milliarder i 2013. Det er særlig i sykehus- og samferdselssektoren det er investeringsøkninger. I sykehussektoren er byggingen av nytt Østfoldsykehus blant årsakene til veksten. I samferdselssektoren stiger investeringsutgiftene både innen vei og jernbane. Veiinvesteringene påvirkes imidlertid av at veifritaket i merverdiavgiftsloven ble opphevet i 2013, slik at utgiftsveksten overdriver den reelle investeringsveksten noe.

Les mer om ressursinnsatsen i kommuneforvaltningen i KOSTRA og de største statlige virksomhetene i Statlige virksomheter, utgifter.

Innkjøpene i oljesektoren øker igjen

Innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften utgjorde ved utgangen av 2013 i overkant av 80 milliarder kroner. Dette er om lag 7 milliarder kroner, eller 10 prosent mer enn i 2012. Innkjøpene i den kommunale og fylkeskommunale forretningsdriften har økt med om lag 1,5 milliarder kroner til 5 milliarder i 2013. Etter en nedgang i innkjøpene i oljesektoren fra 2011 til 2012, er det i 2013 igjen en økning i sektoren tilsvarende nivået i 2011.

Offentlig innkjøpÅpne og lesLukk

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF m.fl) regnes ikke som offentlige i denne sammenheng og er derfor ikke med i statistikken.

Hovedrevisjonen 2014Åpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk nye retningslinjer for nasjonalregnskap og statistikk om offentlige finanser. Sammenlignet med forrige frigivning er derfor enkelte av utgiftspostene revidert tilbake til 1995. Blant de viktigste endringene er at alle store militære anskaffelser nå skal regnes som en investering og ikke som løpende varekjøp. Les mer om hovedrevisjonen.