11207_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/arkiv
11207
Offentlige innkjøp fortsetter å øke
statistikk
2008-11-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlige innkjøp fortsetter å øke

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 330 milliarder kroner i 2007. Dette er en økning på 15,7 milliarder, eller 5 prosent, fra 2006. Innkjøpene utgjorde 14,5 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Offentlig forvaltnings innkjøp utgjorde om lag 76 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2007, mens offentlig forretningsdrift sto for de resterende innkjøpene.

Økning både i stats- og kommuneforvaltningen

Innkjøpene i offentlig forvaltning var på 251,7 milliarder kroner i 2007. Dette er 19,5 milliarder, eller 8,4 prosent, mer enn i 2006. Innkjøpene har økt både i stats- og kommuneforvaltningen. I statsforvaltningen steg innkjøpene med 8,2 milliarder kroner, mens kommunenes og fylkeskommunenes innkjøp økte med henholdsvis 9,6 og 1,7 milliarder.

Innkjøpene går ned i offentlig forretningsdrift

Innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften utgjorde ved utgangen av 2007 78,2 milliarder kroner. Dette er 3,9 milliarder, eller 4,7 prosent, mindre enn året før. Hovedgrunnen til dette er at innkjøpene i oljesektoren har gått ned med 8,3 milliarder kroner fra 2006. Bruttoinvesteringer i fast realkapital hos oljesektoren har sunket med i underkant av 15 milliarder, noe som nesten er en halvering fra 2006. Innkjøpene i kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift samt statlig forretningsdrift ekskludert oljesektoren økte derimot med 4,2 milliarder kroner.

Offentlige innkjøp. 2006-2007
Offentlige innkjøp Milliarder kroner Endring
i prosent
2006* 2007*
I alt  314,3       329,9      5,0
A. Offentlig forvaltning  232,2  251,7 8,4
Statsforvaltningen  136,7  144,8 6,0
Statsforvaltningen ekskl. forsvaret  115,8  123,1 6,3
Forsvaret 20,9 21,8 4,2
Kommuneforvaltningen 95,5  106,9 11,9
Kommuner 82,9 92,5 11,6
Fylkeskommuner 12,7 14,4 13,8
B. Offentlig forretningsdrift 82,1 78,2 -4,7
Statlig ekskl. oljesektoren 5,5 7,5 37,3
Oljesektoren 66,3 57,9 -12,6
Kommunal og fylkeskommunal 10,4 12,8 23,2

Hva er offentlige innkjøp?

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS og SF) regnes ikke som offentlige og er derfor ikke med i statistikken. Tallene for 2006 og 2007 er foreløpige.

Tabeller: