190771_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
190771
Offentlige innkjøp overstiger 400 milliarder
statistikk
2014-08-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlige innkjøp overstiger 400 milliarder

Det samlede innkjøpet av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 408 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på omtrent 16 milliarder, eller 3,9 prosent, fra 2011. De offentlige innkjøpene utgjorde 14 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Offentlige innkjøp, millioner kroner
20121AndelProsent
2011 - 20122008 - 2012
1Tall for siste årgang er foreløpige tall.
Offentlige innkjøp i alt (A + B)408 469100,04,115,1
A. Offentlig forvaltning320 86178,63,217,6
Statsforvaltningen ekskl. forsvaret153 78137,66,418,1
Forsvaret21 0385,2-12,3-11,5
Kommuneforvaltningen146 04235,82,622,8
B. Offentlig forretningsdrift87 60821,47,36,8
Statlig forretningsdrift ekskl. oljesektoren4 0391,06,524,8
Oljesektoren80 06519,611,29,9
Kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift3 5040,9-40,1-40,6

Innkjøpene i offentlig forvaltning økte med om lag 10 milliarder kroner fra 2011 til 2012, mens innkjøpene for offentlig forretningsdrift økte med omtrent 6 milliarder kroner.

Forvaltningen står for nærmere 80 prosent av innkjøpene

Stats- og kommuneforvaltningens innkjøp utgjorde nesten 80 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2012. Innkjøpene i statsforvaltningen er beregnet til om lag 175 milliarder kroner i 2012 . De statlige helseforetakene, universiteter og høgskoler samt Forsvaret, Statens vegvesen og Jernbaneverket er blant virksomhetene med de største innkjøpene .

Kommuneforvaltningens innkjøp anslås til drøyt 146 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på om lag 3,7 milliarder kroner, eller 2,5 prosent fra 2011.

Innkjøp i offentlig forretningsdrift opp 10 prosent

Innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften utgjorde ved utgangen av 2012 rundt 80 milliarder kroner. Dette er om lag 8 milliarder kroner, eller 10 prosent, mer enn i 2011.

Innkjøpene i den kommunale og fylkeskommunale forretningsdriften er redusert med om lag 2,3 milliarder kroner, til 3,5 milliarder i 2012. Dette skyldes at mange foretak som tidligere var klassifisert som forretningsdrift, nå er omklassifisert til forvaltning. Antallet som er omklassifisert til forvaltning, utgjorde mer enn en halvering av antall foretak i gruppen forretningsdrift fra 2011 til 2012, sett i forhold til populasjonen i 2012.