11211_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/arkiv
11211
Offentlige innkjøp økte med 19 milliarder
statistikk
2006-11-22T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp (opphørt), varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Offentlige innkjøp (opphørt)2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Offentlige innkjøp økte med 19 milliarder

Offentlig sektors samlede innkjøp av varer og tjenester utgjorde 276 milliarder kroner ved utgangen av 2005. Dette tilsvarer en økning på 19 milliarder, eller 7,5 prosent, i forhold til utgangen av 2004. Som andel av bruttonasjonalproduktet utgjorde innkjøpene 14,5 prosent.

Økningen på 19 milliarder kroner skyldes økninger i innkjøpene fra både offentlig forretningsdrift og offentlig forvaltning. Først nevntes inntekter steg med 12,7 milliarder, mens innkjøpene i offentlig forvaltning økte med 6,5 milliarder.

Sistnevntes innkjøp utgjorde 76 prosent av de samlede innkjøpene i offentlig sektor i 2005, mens offentlig forretningsdrift sto for de resterende 24 prosent. Offentlige innkjøp utgjorde 14,5 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2005, mot 15,0 i 2004.

Offentlig forretningsdrift - stor økning i oljesektoren

Innkjøpene i den samlede offentlige forretningsdriften utgjorde ved utgangen av 2005 65,8 milliarder kroner. Dette er 12,7 milliarder, eller 24 prosent, mer enn ved utgangen av 2004.

Det er innkjøpene i oljesektoren, med en økning på 16,1 milliarder kroner, som bidrar til den sterke veksten i totale innkjøp i offentlig forretningsdrift.

Offentlig forvaltning - økning i innkjøpene i både stats- og kommuneforvaltningen

I offentlig forvaltning som helhet var innkjøpene på 210,4 milliarder kroner i 2005. Dette er 6,5 milliarder, eller 3,2 prosent, mer enn i 2004, og veksten skyldes at innkjøpene har økt både i stats- og kommuneforvaltningen.

I statsforvaltningen steg innkjøpene med 4,5 milliarder kroner, mens kommunenes og fylkeskommunenes innkjøp økte med henholdsvis 1,1 og 1,0 milliarder.

Offentlige innkjøp. 2004-2005
Offentlige innkjøp *Milliarder kroner Endring i prosent
2004* 2005*
I alt         257,0         276,2 7,5
A. Offentlig forvaltning  203,9  210,4 3,2
Statsforvaltningen  120,8  125,3 3,7
Statsforvaltn. eksl. forsvaret         103,7  108,7 4,8
Forsvaret 17,1 16,6 -2,9
Kommuneforvaltningen 83,1 85,1 2,5
Kommuner 72,9 74,0 1,5
Fylkeskommuner 10,2 11,1 9,4
B. Offentlig forretningsdrift 53,1 65,8 24,0
Statlig ekskl. oljesekt. 9,3 7,7 -18,0
Oljesektoren 37,9 53,9 42,4
Kommunal og fylkeskom. 5,9 4,2 -28,1

Hva er offentlige innkjøp?

Offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS og SF), regnes ikke som offentlige innkjøp, og er derfor ikke med i statistikken. Tallene for 2004 og 2005 er foreløpige.

Tabeller: