Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2006, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
15. august 2018 2017 2017
23. mai 2016 2015 Stadig mindre utslipp av nitrogenoksider
7. mai 2015 2014 Norge klart under utslippsmålet for nitrogenoksider
14. mai 2014 2013 Fortsatt redusert utslipp av nitrogenoksider
7. mai 2013 2012 Forsurende utslipp ned 3 prosent i 2012
8. mai 2012 2011 NOx-utslippene ned 2 prosent
25. mai 2011 1990-2010 NOx-forpliktelsen blir ikke innfridd
19. mai 2010 1990-2009 Stadig lavere utslipp av forsurende gasser
19. mai 2009 1990-2008 NOx stadig en utfordring, NMVOC i rute
13. mai 2008 1990-2007 Utslippene under NMVOC-målet
11. mai 2007 1990-2006 Utslippskrav snart nådd
11. mai 2006 1990-2005 Betydelige NOX-reduksjoner må til
5. april 2005 2004 Stabile NOX-utslipp, men må reduseres
9. februar 2005 1990-2003 Utslippene av nitrogenoksider går gal vei
1. april 2004 2003 Sterk vekst i NOX-utslippene i 2003

Arkiv for Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
15. august 2018 2017 2017
23. mai 2016 2015 Stadig mindre utslipp av nitrogenoksider
7. mai 2015 2014 Norge klart under utslippsmålet for nitrogenoksider
14. mai 2014 2013 Fortsatt redusert utslipp av nitrogenoksider
7. mai 2013 2012 Forsurende utslipp ned 3 prosent i 2012
8. mai 2012 2011 NOx-utslippene ned 2 prosent
25. mai 2011 1990-2010 NOx-forpliktelsen blir ikke innfridd
19. mai 2010 1990-2009 Stadig lavere utslipp av forsurende gasser
19. mai 2009 1990-2008 NOx stadig en utfordring, NMVOC i rute
13. mai 2008 1990-2007 Utslippene under NMVOC-målet
11. mai 2007 1990-2006 Utslippskrav snart nådd
11. mai 2006 1990-2005 Betydelige NOX-reduksjoner må til
5. april 2005 2004 Stabile NOX-utslipp, men må reduseres
9. februar 2005 1990-2003 Utslippene av nitrogenoksider går gal vei
1. april 2004 2003 Sterk vekst i NOX-utslippene i 2003