Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer: Finansregnskap

Alt innhold for delområdet finansregnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stort fall i statsforvaltningens nettofinansinvesteringer

  Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer i 2020 var på -70 milliarder kroner, 336 milliarder kroner lavere enn i 2019. Husholdningenes nettofinansinvesteringer var samtidig på rekordhøye 63 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Bankinnskuddene fortsetter å øke

  Veksten i husholdningenes bankinnskudd over de siste fire kvartalene var på rekordhøye 119 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Mer netthandel med koronatiltak

  Statistikk for bruk av internasjonale betalingskort viser at nordmenn handlet mer på nettet, og mindre ellers, med slike kort i 3. kvartal 2020 enn ett år tidligere.

  Artikkel
 • Husholdningenes finansregnskap ved utgangen av 2. kvartal 2020

  Rapporter 2020/37

  Koronapandemien har endret husholdningenes tilpasning i kredittmarkedet og endringen reflekteres av historisk høye nettofinansinvesteringer.

  Publikasjon
 • Stor økning i netthandelen

  Nordmenn netthandlet mye mer med internasjonale betalingskort i 2. kvartal 2020 enn ett år tidligere. Samtidig gikk annen handel med kortene ned 40 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. 

  Artikkel
 • Nettofinansinvesteringene øker kraftig

  Husholdningenes netto finansinvesteringer økte til rekordhøye 60 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Sterk vekst i netthandelen med kort i 1. kvartal

  Nordmenn handlet vesentlig mer på nett med internasjonale betalingskort i 1. kvartal 2020 enn i tilsvarende periode året før. Samtidig ble kortene brukt mindre på andre måter.

  Artikkel
 • Stor økning i husholdningenes bankinnskudd

  Husholdningenes nettofinansinvesteringer var på 64 milliarder kroner i 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Hvorfor har norske husholdninger lavest finansiell formue?

  De nordiske landene har valgt ulike pensjonsløsninger for framtida, og valgene skaper forskjeller i husholdningenes formuer. Gjelda har også bidratt til forskjellene som kan observeres for nettoformuene mellom nordiske husholdninger.

  Artikkel
 • Store nettogevinster

  Husholdningenes fordringsrate økte med 1,5 prosentpoeng fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal i 2019. Ved utgangen av året er fordringsraten beregnet til 304,0 prosent.

  Artikkel
 • Moderat gjeldsutvikling i 2019

  Finansregnskapet for 3. kvartal 2019 viser at gjeldsratene for kommuneforvaltningen og husholdningene flater ut. Årsaken er avtakende gjeldsvekst i sektorene, og for husholdningene kan utviklingen ses i sammenheng med boliglånforskriften.

  Artikkel
 • Historisk lav gjeldsvekst for husholdningene

  Husholdningenes gjeldsvekst fortsetter å falle og er nå på det laveste nivået som noen gang er registrert i det finansielle sektorregnskapet. Regnskapet har tall for årlig gjeldsvekst tilbake til 4. kvartal 1996.

  Artikkel
 • Reviderte tidsserier i finansregnskapet

  Nettofinansinvesteringene til husholdningene øker. I finansregnskapet for 2. kvartal 2019 publiseres også reviderte tidsserier bakover i tid som en del av hovedrevisjonen i nasjonalregnskapet.

  Artikkel
 • Husholdningene kjøpte aksjer og verdipapirfondsandeler

  Husholdningenes netto kjøp av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler var på 6,3 milliarder kroner i 1. kvartal 2019. Det er det høyeste som er målt i finansregnskapet siden 4. kvartal 2009.

  Artikkel
 • Renteutgiftene redusert tross økt boliggjeld

  Fra 1. kvartal 2012 til midten av 2018 har en gjennomsnittlig husholdning økt boliglånet med 42 prosent. I samme periode er renten husholdningene må betale, redusert fra 4,12 til 2,45 prosent. Resultatet er reduserte renteutgifter til tross for de...

  Artikkel