Husholdningene kjøpte aksjer og verdipapirfondsandeler

Publisert:

Husholdningenes netto kjøp av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler var på 6,3 milliarder kroner i 1. kvartal 2019. Det er det høyeste som er målt i finansregnskapet siden 4. kvartal 2009.

Husholdningenes kjøp av aksjer og verdipapirfondsandeler har vært relativt høyt de siste årene. Netto årlig kjøp har ligget på mellom 8 til 14 milliarder kroner i perioden 2015 til 2018. I 2017 var nettokjøpet på 14 milliarder kroner og de siste fire kvartalene frem til 1. kvartal 2019 kjøpte husholdningene for 13 milliarder kroner.

Husholdningene hadde ved utgangen av 1. kvartal 2019 en børsnotert aksjebeholdning på 144 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Finansielle sektorregnskaper. Det er den høyeste beholdningen som er registrert i finansregnskapet. Beholdningen av verdipapirfondsandeler var samtidig på 172 milliarder kroner. Det høyeste beløpet som er registrert på verdipapirfondsandeler var 177 milliarder kroner i 4. kvartal 2017.

Økningen i beholdningene av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler skyldes både netto kjøp og markedskursgevinster. Det har imidlertid vært relativt store svingninger i markedskursene de siste kvartalene. I 1. kvartal 2019 utgjorde husholdningenes netto gevinster 24 milliarder kroner, mens negativ kursutvikling bidro til et netto tap på 37 milliarder kroner i 4. kvartal 2018. Dette tilsvarer henholdsvis 7 og -13 prosent av beholdningene av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler.

Figur 1. Husholdningenes beholdning av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler

Børsnoterte aksjer Verdipapirfondsandeler
Mar. 2006 74 83
Jun. 2006 69 77
Sep. 2006 67 78
Des. 2006 73 90
Mar. 2007 75 91
Jun. 2007 77 98
Sep. 2007 72 93
Des. 2007 73 89
Mar. 2008 64 75
Jun. 2008 64 75
Sep. 2008 49 60
Des. 2008 42 52
Mar. 2009 44 51
Jun. 2009 53 66
Sep. 2009 60 75
Des. 2009 69 85
Mar. 2010 71 91
Jun. 2010 66 82
Sep. 2010 72 88
Des. 2010 81 100
Mar. 2011 86 100
Jun. 2011 82 96
Sep. 2011 72 79
Des. 2011 77 83
Mar. 2012 86 93
Jun. 2012 83 88
Sep. 2012 86 91
Des. 2012 87 94
Mar. 2013 91 100
Jun. 2013 91 100
Sep. 2013 93 106
Des. 2013 100 109
Mar. 2014 102 110
Jun. 2014 103 118
Sep. 2014 101 118
Des. 2014 98 124
Mar. 2015 103 135
Jun. 2015 103 137
Sep. 2015 97 130
Des. 2015 102 143
Mar. 2016 102 137
Jun. 2016 106 138
Sep. 2016 109 144
Des. 2016 117 154
Mar. 2017 115 163
Jun. 2017 116 169
Sep. 2017 122 174
Des. 2017 127 177
Mar. 2018 127 170
Jun. 2018 138 171
Sep. 2018 144 175
Des. 2018 128 158
Mar. 2019 144 172

Husholdningene eier børsnoterte aksjer i norske og utenlandske foretak. VPS er kilde for innenlandske aksjer og vurderes som en sikker kilde. Kildene for utenlandske aksjer er mer usikre og mangelfulle. Tall for beholdninger, transaksjoner og omvurderinger på utenlandske aksjer må derfor basere seg mer på anslag og bruk av indikatorer. Husholdningene hadde en beholdning av innenlandske børsnoterte aksjer på 90 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2019. Samtidig er det i finansregnskapet beregnet en beholdning av utenlandske aksjer på 55 milliarder kroner.

Revisjoner i finansregnskapet

Det er lite revisjoner i finansregnskapet denne gangen. I forbindelse med neste publisering i september vil resultater av en større hovedrevisjon publiseres. Det er forventet at det da vil komme endringer tilbake i tid på blant annet husholdningenes pensjonsreserver.

Kontakt