Historisk lav gjeldsvekst for husholdningene

Publisert:

Husholdningenes gjeldsvekst fortsetter å falle og er nå på det laveste nivået som noen gang er registrert i det finansielle sektorregnskapet. Regnskapet har tall for årlig gjeldsvekst tilbake til 4. kvartal 1996.

Husholdningenes gjeldsvekst var på 4,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2019 mot 5,3 prosent kvartalet før. Det har vært en fallende trend i denne størrelsen helt siden 2012.

Reglene for omgjøring av studielån til stipend er endret i år og har blant annet medført at tidspunktet for omgjøringen er fremskyndet fra november til juli. Dette fører til at husholdningenes gjeldsvekst blir lavere fra og med 3. kvartal 2019. Vi anslår at husholdningenes gjeldsvekst er 0,1-0,2 prosentpoeng lavere i siste kvartal enn den ville vært dersom denne endringen ikke hadde skjedd.

Husholdningenes totale gjeld er inkludert i beregningen av gjeldsveksten i det finansielle sektorregnskapet. Mesteparten av gjelden består av lånegjeld tatt opp i de finansielle foretakene og statsforvaltningen. Det vil si den samme gjelden som er i Kredittindikatoren K2. Det finansielle sektorregnskapet inkluderer i tillegg annen gjeld som blant annet skattegjeld, lån fra kommuneforvaltningen og lån fra ikke-finansielle foretak og utlandet.

Kredittindikatoren har lengere tidsserier bakover i tid. Man må helt tilbake til første halvår av 90-tallet for å finne lavere gjeldsvekst i K2 enn siste observerte tall i det finansielle sektorregnskapet.

Figur 1. Husholdningenes gjeldsvekst i Finansregnskapet og K2

Finansregnskapet K2
Sep. 1992 -2.8
-2.1
-2.3
-2.6
Sep. 1993 -1.7
-1.2
0.6
2.9
Sep. 1994 4.4
3.0
3.5
3.1
Sep. 1995 3.3
3.9
4.3
4.5
Sep. 1996 5.0
6.0 5.3
6.5 6.1
7.0 6.9
Sep. 1997 7.3 7.1
8.1 7.3
8.2 7.4
8.9 7.9
Sep. 1998 8.3 7.3
7.2 7.1
6.0 6.3
5.3 5.9
Sep. 1999 6.3 7.1
7.9 8.1
9.5 9.8
10.7 10.7
Sep. 2000 10.9 11.0
11.1 10.3
11.3 10.4
11.2 10.9
Sep. 2001 11.4 10.8
11.5 11.5
11.3 11.1
11.2 11.2
Sep. 2002 10.8 11.2
10.0 10.6
9.7 10.7
8.8 9.9
Sep. 2003 9.1 10.2
10.1 10.8
10.9 11.1
11.5 11.8
Sep. 2004 11.2 11.1
11.6 11.4
11.7 11.5
12.3 12.0
Sep. 2005 13.2 12.7
13.3 13.4
13.9 13.5
13.4 12.9
Sep. 2006 13.4 12.9
12.8 12.4
12.0 11.9
12.2 12.1
Sep. 2007 12.0 11.8
11.9 11.2
11.3 11.0
10.1 9.9
Sep. 2008 8.6 8.8
6.8 7.1
5.8 6.7
5.3 6.4
Sep. 2009 5.4 6.4
5.7 6.7
6.1 6.4
6.1 6.2
Sep. 2010 6.4 6.3
6.9 6.5
7.3 6.8
7.6 7.1
Sep. 2011 7.5 7.2
7.4 7.2
7.6 7.1
7.6 7.1
Sep. 2012 7.4 7.0
7.6 7.2
7.3 7.4
7.2 7.4
Sep. 2013 7.2 7.2
6.9 7.0
6.7 6.9
6.4 6.5
Sep. 2014 6.2 6.4
6.3 6.1
6.4 6.3
6.5 6.5
Sep. 2015 6.4 6.3
6.0 6.1
5.7 5.8
5.6 6.0
Sep. 2016 5.8 6.3
5.8 6.3
6.2 6.7
6.2 6.6
Sep. 2017 6.1 6.4
5.9 6.4
5.8 6.0
5.7 5.9
Sep. 2018 5.8 5.8
5.4 5.6
5.4 5.7
5.3 5.6
Sep. 2019 4.9 5.1

Husholdningenes unoterte aksjer er revidert

Husholdningenes beholdning av unoterte aksjer i ikke-finansielle foretak og andre finansielle foretak er revidert opp med mellom 11 og 55 milliarder kroner i perioden fra første kvartal 2017 til andre kvartal 2019. Transaksjonene er også revidert i samme periode med mellom 0,8 og 2,2 milliarder kroner per kvartal. Revisjonene skyldes ny og oppdatert input til beregningene fra næringsoppgaver og aksjonærregisteret.

Utvidet artikkel om resultatene fra hovedrevisjonen

Det har blitt publisert en utvidet artikkel om tallrevisjonene av finansregnskapet som ble gjennomført tidligere i år. 

Kontakt