Nettofinansinvesteringene øker kraftig

Publisert:

Husholdningenes netto finansinvesteringer økte til rekordhøye 60 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2020.

Husholdningenes netto finansinvesteringer summert for de siste fire kvartalene økte med hele 37 milliarder kroner til 60 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2020. Dette er historisk høyt i det finansielle sektorregnskapet.

Høyere bankinnskudd og lavere kortsiktig lånegjeld

Utviklingen kan forklares av husholdningenes bankinnskudd som har økt mer enn de pleier i 2. kvartal 2020. I dette kvartalet var netto transaksjonen i bankinnskudd hele 93 milliarder kroner.

Figur 1. Husholdningenes netto transaksjoner i bankinnskudd i løpet av 2. kvartal

Bankinnskudd
Juni 1996 11.268
Juni 1997 13.727
Juni 1998 14.605
Juni 1999 22.307
Juni 2000 21.425
Juni 2001 18.499
Juni 2002 21.871
Juni 2003 28.311
Juni 2004 31.468
Juni 2005 41.961
Juni 2006 37.651
Juni 2007 42.938
Juni 2008 38.528
Juni 2009 37.771
Juni 2010 40.313
Juni 2011 44.342
Juni 2012 55.267
Juni 2013 53.453
Juni 2014 60.113
Juni 2015 60.098
Juni 2016 59.569
Juni 2017 62.539
Juni 2018 66.767
Juni 2019 66.334
Juni 2020 92.562

I tillegg bidrar også en nedgang i kortsiktig lånegjeld, som for husholdningene hovedsakelig består av kredittkortgjeld, til utviklingen. I løpet av 2. kvartal gikk kortsiktig lånegjeld ned med 3,7 milliarder kroner, til 48,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Figur 2. Husholdningenes kortsiktige lånegjeld, beholdning ved utgangen av kvartalet

Kortsiktig lånegjeld Gjennomsnitt 2018-2019
Mars 2018 53.504 54.3905
Juni 2018 54.039 54.3905
Sep. 2018 54.528 54.3905
Des. 2018 54.674 54.3905
Mars 2019 53.972 54.3905
Juni 2019 53.852 54.3905
Sep. 2019 55.162 54.3905
Des. 2019 55.393 54.3905
Mars 2020 52.272 54.3905
Juni 2020 48.571 54.3905

Lavere konsum etter at landet stengte ned på grunn av koronapandemien i midten av mars er trolig en viktig forklaringsfaktor bak oppgangen i bankinnskuddene og nedgangen i kortsiktig lånegjeld. Nedstengningen førte til en historisk høy sparerate for husholdningene som vist i nasjonalregnskapets inntektsregnskap.

Nettogevinster i verdipapirmarkedene

Husholdningenes finansielle fordringer økte med 203 milliarder kroner i løpet av 2. kvartal 2020. Økningen er hovedsakelig et resultat av en oppgang i verdipapirmarkedene, som ga en nettogevinst på 81 milliarder kroner, samt de økte bankinnskuddene. Husholdningene har netto investert for 11,3 milliarder kroner i verdipapirfond, 2,2 milliarder i rentebærende verdipapirer og 3,5 milliarder kroner i noterte aksjer i løpet av 2. kvartal 2020, noe som også bidrar til å øke finansformuen.

Kontakt