Konjunkturtendensene til Norge og utlandet

Her finner du de nyeste artiklene (publisert etter mars 2021)

Publisert Tittel Åpne
14. desember 2006 Sterk vekst i norsk økonomi Artikkel
14. september 2006 Forsterket høykonjunktur Artikkel
15. juni 2006 Lav inflasjon og arbeidsledighet Artikkel
16. mars 2006 Myk landing for norsk økonomi? Artikkel
15. desember 2005 Moderat aktivitetsvekst – lavere ledighet Artikkel
15. september 2005 Konjunkturoppgang og utsikter til lavere ledighet Artikkel
16. juni 2005 Hvor lenge vil høykonjunkturen vare? Artikkel
10. mars 2005 Norsk økonomi inn i ny høykonjunktur Artikkel
16. desember 2004 Mer markert konjunkturoppgang Artikkel
16. september 2004 Renter og olje får fart på Norge Artikkel
17. juni 2004 Konjunkturoppgangen fortsetter Artikkel
11. mars 2004 God vekst, lav inflasjon og fallende ledighet Artikkel
11. desember 2003 Økonomisk oppsving – lav prisvekst Artikkel
11. september 2003 Lav rente stimulerer norsk økonomi Artikkel
19. juni 2003 Lav rente får fart på norsk økonomi Artikkel
20. mars 2003 Svak vekst i norsk økonomi Artikkel
12. desember 2002 Økte strømpriser forsterker nedgang Artikkel
5. september 2002 Moderat vekst og inflasjon Artikkel
14. juni 2002 Tiltakende etterspørsel, svak produksjonsvekst Artikkel
7. februar 2002 Slutt på høykonjunkturen Artikkel