Konjunkturtendensene til Norge og utlandet

Her finner du de nyeste artiklene (publisert etter mars 2021)

Publisert Tittel Åpne
8. september 2011 Svak vekst ute demper norsk oppgang Artikkel
9. juni 2011 Markert konjunkturoppgang framover Artikkel
17. februar 2011 Klar konjunkturoppgang i sikte Artikkel
2. desember 2010 Gryende konjunkturoppgang Artikkel
2. september 2010 Nær konjunkturbunnen? Artikkel
10. juni 2010 Fortsatt konjunkturnedgang gir lave renter Artikkel
18. februar 2010 Langvarig, men moderat lavkonjunktur Artikkel
3. desember 2009 Moderat vekst Artikkel
3. september 2009 Bedring, men fortsatt konjunkturnedgang Artikkel
28. mai 2009 Den verste produksjonsnedgangen bak oss Artikkel
19. februar 2009 Kraftig konjunkturnedgang Artikkel
4. desember 2008 Kraftigere konjunkturnedgang i vente Artikkel
13. oktober 2008 Mer markert konjunkturnedgang framover Artikkel
28. august 2008 Norsk økonomi i moderat konjunkturnedgang Artikkel
29. mai 2008 Lavere vekst framover Artikkel
21. februar 2008 Høykonjunkturen svekkes etter jubelår Artikkel
29. november 2007 Lav arbeidsledighet og høy lønnsvekst Artikkel
6. september 2007 Høy kapasitetsutnyttelse i lang tid framover Artikkel
31. mai 2007 Langvarig norsk høykonjunktur Artikkel
22. februar 2007 Det strammer seg til i norsk økonomi Artikkel