Alt innhold for området kultur og fritid

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre medlemmer i Den norske kirke

  Det var 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke i 2018. Det er 16 000 færre enn året før. Siden 2005 har medlemstallet gått ned med 214 000.

  Artikkel
 • Tre av fire reiser var innenlands

  Nordmenn gjennomførte 4,8 millioner innenlandsreiser og 1,4 millioner utenlandsreiser med overnatting i første kvartal i 2019

  Artikkel
 • Kirkekonfirmasjon synker i popularitet

  Aldri er det registrert så få 15-åringer som har valgt kirkekonfirmasjon som i 2018. Samtidig har humanistisk konfirmasjon hatt et oppsving de siste årene.

  Artikkel
 • Fire av ti hører på DAB-radio hver dag

  Flere har tilgang til DAB-radio hjemme og i bilen, men radiolyttingen generelt i befolkningen har aldri vært målt lavere.

  Artikkel
 • Trenden fortsetter: Færre leser aviser

  Lesing av både papir- og nettaviser falt videre i 2018. Samtidig bruker vi stadig mer tid på internett.

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2018

  Statistiske analyser 161

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

  Publikasjon
 • Flere utgitte boktitler, men færre solgte bøker

  2019 er det nasjonale bokåret, og samtidig er Norge årets gjesteland på den verdenskjente bokmessen i Frankfurt. Det kan være gunstig for norsk bokbransje. For samtidig som antallet utgitte boktitler økte med 2 prosent i 2017, falt antallet solgte...

  Artikkel
 • Vi går mindre på ski enn før

  Det er sen påske i år, og noen må kanskje ta et vanskelig valg mellom båtpuss og skiløypa på fjellet. Eller? De siste årene har skiaktivitet faktisk blitt mindre populært blant nordmenn.

  Artikkel
 • Mediebruksundersøkelsen 2018

  Notater 2019/19

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2018.

  Publikasjon
 • Vi ferierte mer i Norge i 2018

  Nordmenn gjennomførte 27 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i fjor, omtrent 4 millioner flere enn året før. Sterk vekst i innenlands feriereiser bidro til økningen.

  Artikkel
 • Flere arrangementer lokker oss til bibliotekene

  I 2017 førte flere arrangementer til økt bruk av bibliotekene, til tross for mindre utlån av bøker. I Bokåret 2019 skal ulike arrangementer fremme leseglede og litteraturformidling i hele Norge. Mange av disse skal avholdes på folkebibliotekene.

  Artikkel
 • Flest eldre kvinner gir pengegåver

  I 2016 blei 3,2 milliardar kroner gitt i pengegåver der givaren fekk skattefrådrag. Det er flest kvinner i 70-åra som gir slike gåver. Givargleda ser ut til å vere størst på Vestlandet, og store humanitære organisasjonar får mest.

  Artikkel
 • Mediebruksundersøkelsen 2017

  Notater 2019/03

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2017.

  Publikasjon
 • Flott norsk sommer ga vekst i feriereiser innenlands

  Nordmenn gjennomførte 8,5 millioner reiser med overnatting i 3. kvartal 2018. Dette er 18 prosent flere enn i samme kvartal i fjor, og det er veksten i innenlandsreiser som bidrar til økningen.

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2017

  Statistiske analyser 160

  Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon