Alt innhold for området kultur og fritid

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sysselsatte i kulturnæringene før korona

  I 2019 arbeidet 3 prosent av alle sysselsatte i Norge i kulturell og kreativ næring. Over 45 500 foretak var registrert per 1. januar 2019 på de aktuelle næringskodene.

  Artikkel
 • 9 av 10 barn og unge går på tur

  Barn trente mer og var oftere på fottur i 2020 enn i 2013. Deltakelsen i frilufts- og idrettsaktiviteter er høy, men hva de driver med, har endret seg på de sju årene.

  Artikkel
 • Så ofte gikk vi på kino før koronapandemien

  Et besøk på kino, bibliotek eller museum har nok for mange blitt langt sjeldnere i 2020, men hvor ofte brukte vi disse kulturtilbudene i 2019?

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2019

  Statistiske analyser 165

  Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon
 • Meir enn dobla medlemstal i den romersk-katolske kyrkja på ti år

  Den romersk-katolske kyrkja har gått frå 67 000 til 165 000 medlemmer i Noreg sidan 2010. Dette gjer kyrkja til det største kristne samfunnet i Noreg utanfor Den norske kyrkja.

  Artikkel
 • Nordmenn legger ned frivillig innsats verdt 78 milliarder

  Halvparten av den frivillige innsatsen er innenfor kultur og fritid.

  Artikkel
 • Innenlandsreiser økte kraftig i 3. kvartal

  Reiserestriksjonene knyttet til utenlandsreiser som ble innført etter koronautbruddet førte til at nordmenn la ferien til Norge i 3. kvartal 2020. Reiser utenlands falt dramatisk, mens innenlandsreiser ble mer enn doblet sammenlignet med samme kva...

  Artikkel
 • Folk deltar mer politisk

  Eldre personer skriver stadig flere politiske innlegg på internett, yngre personer går mer i demonstrasjoner, og personer med høy utdannelse er mer politisk aktive enn dem med lavere utdannelse.

  Artikkel
 • Skigåing har blitt mindre populært

  Langt færre nordmenn oppgir at de går på ski nå enn for ti år siden. Nedgangen er størst blant de med høy utdannelse. Samtidig er det flere som går fotturer i skog og mark og bader utendørs.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • 150 000 færre medlemmer i Den norske kirke siste tiår

  I 2019 var det snaut 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke. Det er 150 000 færre medlemmer, eller en nedgang på nesten 4 prosent, siden 2010. Fra 2018 til 2019 har medlemstallet gått ned med nesten 40 000.

  Artikkel
 • Rekordfå utenlandsreiser i 2. kvartal

  Utbruddet av koronaviruset og innføring av reiserestriksjoner førte til at nordmenn reiste svært lite i 2. kvartal. Det var en økning i feriereiser innenlands, mens antall feriereiser utenlands og yrkesreiser falt dramatisk.

  Artikkel
 • Reiseaktiviteten kraftig redusert etter koronautbruddet

  Etter utbruddet av krononaviruset ble det fra midten av mars innført restriksjoner både på innen- og utenlandsreiser. Som følge av dette var det en kraftig nedgang i antall reiser nordmenn foretok i 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Halvparten av befolkningen dropper TV

  Andelen som så på lineær-TV, inkludert direktesendt nett-TV i 2019, falt med 12 prosentpoeng fra året før. Kun 48 prosent ser dermed på direktesendt TV en gjennomsnittsdag.

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2019

  Statistiske analyser 164

  Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

  Publikasjon