Norske filmer ble kinovinnere i koronaåret

Publisert:

Kinobesøket ble mer enn halvert i 2020. Samtidig utgjorde besøket på norske filmer en større andel av det totale kinobesøket i 2020 enn i 2019, og det ble satt opp flere forestillinger av norske filmer.

Nye tall viser at kinoene, som mange andre kulturtilbud, ble hardt rammet av koronarestriksjonene i 2020. Det totale besøkstallet endte på drøye 4,8 millioner og det er en nedgang på 57 prosent sammenlignet med 2019.

En større andel så norske filmer – men færre av gangen

I statistikken Kulturtilbod publiseres foreløpige KOSTRA-tall som forteller at nedgangen i kinobesøket var mer markant for de utenlandske filmene enn for de norske fra 2019 til 2020. For utenlandske filmer var det en nedgang i besøket på 66 prosent og for de norske var nedgangen på 16 prosent.

Om vi ser på hvordan kinobesøket fordeler seg mellom utenlandske og norske filmer ser vi at det var en markant økning i andelen besøkende på norske filmer med 36 prosent av det samlete kinobesøket i 2020, mot 18 prosent i 2019.

Figur 1. Kinobesøk, andel norske og utenlandske filmer. Prosent

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utenlandske 79.7 76.4 82.2 75.2 81.7 64.3
Norske 20.3 23.6 17.8 24.8 18.3 35.7

Videre ser vi at besøksrestriksjonene som ble innført i forbindelse med pandemien kommer til uttrykk i tallet for besøkende per kinoforestilling, som i 2020 var 17, 1 mot 27,2 i 2019.

Figur 2. Antall besøkende per kinoforestilling

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antall 34.3 35.8 31.1 30.7 27.2 17.1

Norske filmer kom på kino som planlagt

Antall kinoforestillinger gikk ned med 32 prosent fra 2019 til 2020, fra 414 200 til 283 100. I 2020 var det imidlertid en 26 prosent økning i antall forestillinger av norske filmer, fra 65 400 til 82 200. I årboka til Film & Kino, som er dataleverandør til statistikken, forklares dette med at det var dårlig tilgang på utenlandsk film. Store amerikanske filmer ble holdt tilbake, eller sendt til strømming. Kapasiteten på kinoene ble sterkt redusert på grunn av reglene om avstand og maks antall publikummere, og kinoene kjørte derfor flere forestillinger med de filmene de hadde tilgjengelig. De norske filmene kom stort sett på kino som planlagt og i normalt antall, og de utgjorde dermed en stor andel av filmene som ble vist.

Figur 3. Antall kinoforestillinger, norske og utenlandske filmer

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utenlandske 297013 300202 316479 316935 348821 200932
Norske 53923 66558 61566 76732 65390 82200

Faktaside

Kontakt