Så ofte gikk vi på kino før koronapandemien

Publisert:

Et besøk på kino, bibliotek eller museum har nok for mange blitt langt sjeldnere i 2020, men hvor ofte brukte vi disse kulturtilbudene i 2019?

Vi nordmenn gikk i gjennomsnitt 2,1 ganger på kino i 20191. Det viser publikasjonen Kulturstatistikk 2019, som nå er tilgjengelig.

Kino er Norges mest brukte kulturtilbud utenfor hjemmet. Det ble solgt om lag 11,3 millioner kinobilletter i Norge i 2019, noe som er en nedgang på litt over 825 000 kinobesøk fra året før.

– 75 prosent av befolkningen hadde i 2019 vært på kino én eller flere ganger de siste 12 månedene, forteller Line Gjermshusengen som er koordinator for Kulturstatistikk-publikasjonen.

Det er omtrent like mange som i 2018, da andelen var på 76 prosent. Det viser tall fra Norsk mediebarometer 2019.

Tall for 2019 viser videre at de norske filmene hadde om lag 2 millioner kinoseere og at de stod for 18 prosent av det totale kinobesøket. Dette er en nedgang på om lag 7 prosentpoeng fra 2018.

– Hvor mange som går på kino varierer fra år til år. For eksempel var 2016 et år med rekordhøye 13,1 millioner besøkende i kinosalene rundt om i landet. I dette toppåret ble det totalt solgt 3,1 millioner kinobilletter til norske filmer, sier Gjermshusengen.

1 "I fjor" ble endret til "2019".

Populære bibliotek

Stadig flere bruker biblioteket. I 2019 ble det registrert over 25,8 millioner besøk. Dette var en økning på nær 940 000 besøk sammenlignet med året før.

– Utlån er fortsatt hovedaktiviteten til bibliotekene, men vi ser også at det avholdes stadig flere arrangementer, som kan forklare en del av besøksøkningen, forklarer Line Gjermshusengen.

Arrangementene kan være i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre aktører. Det er blant annet ulike kulturarrangementer, samtale- og debattarrangementer og opplæringskurs. Om lag 64 000 arrangementer ble avholdt i folkebibliotekene i 2019. Det er 3 900 flere arrangementer enn i 2018.

– Totalt deltok 1,7 millioner på disse arrangementene. Det er en økning på 160 000 deltakere, eller 10 prosent, sammenliknet med 2018. I snitt var det 27 deltakere på hvert arrangement i regi av et folkebibliotek, sier Gjermshusengen.

Flere museumsarrangementer, men færre besøkende

I 2019 var det totalt 2 664 utstillinger på landets museer. Det er 14 flere enn i 2018.

– Flere museer arrangerer åpne møter, foredrag, seminarer og lignende. Rundt 7 800 slike arrangementer ble avholdt av museene i 2019, noe som er en økning på 9,8 prosent fra året før, forteller Gjermshusengen.

Det var 1 966 konserter og 245 ulike teateroppsetninger med til sammen om lag 3 100 forestillinger. Antall forestillinger har gått ned med 1 827, eller rundt 37 prosent fra året før.

– Det var litt færre som besøkte norske museer i 2019 enn i 2018. I fjor ble det registrert over 10,4 millioner besøk på museene i Norge. Det er en nedgang på 480 000 besøk, eller 4,4 prosent, sier Gjermshusengen. 

Tallet på enkeltbesøk til museene utgjorde 79 prosent av de i alt 10,4 millioner museumsbesøkene i 2019. Litt over halvparten av museumsbesøkene, vel 52 prosent, er i 2019 betalte besøk. Totalt var det 2,2 millioner gruppebesøk i 2019.

37 prosent av alle museumsbesøk var på museene i Oslo, med 3,9 millioner besøk.

Trolig stor nedgang i 2020

Det er verdt å merke seg at vi i publikasjonen som kom i desember snakker om tall for 2019, et år som er uberørt av koronapandemien.

– Det er sannsynlig at tallene i kulturstatistikken for 2020 vil kunne komme til å skille seg markant fra de vi ser i publikasjonen for 2019, med en nedgang på flere områder, sier Gjermshusengen.

En pekepinn på hvilken innvirkning pandemien har hatt på deler av kulturlivet i 2020 kommer i og med publiseringen av foreløpige KOSTRA-tall den 15. mars 2021.

Om publikasjonen

Kulturstatistikk 2019 presenterer oppdaterte tall og statistikk for ulike områder relatert til kultur. Formålet med publikasjonen er å skildre og gi en samlet oversikt over den tilgjengelige statistikken for ulike kulturområder i Norge.

Kontakt