9 av 10 barn og unge går på tur

Publisert:

Barn trente mer og var oftere på fottur i 2020 enn i 2013. Deltakelsen i frilufts- og idrettsaktiviteter er høy, men hva de driver med, har endret seg på de sju årene.

De fleste barn og unge (6-15 år) driver en eller annen for form friluftsliv. Den mest utbredte friluftslivsaktiviteten er kort fottur i skog, mark eller på fjellet. 92 prosent har vært på en slik tur det siste året, mot 89 prosent i 2013. Mange går også lengre fotturer. I 2020 har 69 prosent vært på lange fotturer, som er en oppgang på 14 prosentpoeng siden 2013.

Skiturer er en annen populær friluftslivsaktivitet. Litt over halvparten har gått kort skitur i skog, mark eller på fjellet. Dette er riktignok færre enn i 2013. Den gang oppga omtrent 8 av 10 å ha gått kort skitur. Samtidig oppgir 45 prosent at de har gått lang skitur i 2020. som er litt flere enn i 2013. Endringene fra 2013 kan delvis skyldes at datainnsamlingen i 2020 foregikk under koronapandemien, og det kan ha påvirket aktivitetene barn drev med.

Sykling i naturen er en annen populær aktivitet, som 80 prosent av barn og unge oppgir å ha drevet med de siste 12 månedene. Dette er litt flere enn i 2013, og det er små forskjeller mellom gutter og jenter og mellom yngre og eldre barn. Samtidig som fotturer, skiturer og sykling stadig er populære aktiviteter, er det verdt å merke seg færre driver med bær- og soppsanking, fisking, ridning, skøytegåing, og alpinkjøring i 2020 enn i 2013.

Figur 1.Deltakelse i utvalgte friluftslivsaktiviteter. 2013-2020. Prosent

2013 2020
Kort Fottur 89 92
Badet utendørs 91 90
Lang fottur 55 69
Sykkeltur i naturen 77 80
Kort skitur 83 55
Alpint/snowboard 60 48
Lang skitur 41 45
Skøyter 47 40
Bær eller sopptur 62 36
Ridetur 20 14

Flere barn og unge trener

I tillegg til en høy friluftslivsdeltakelse driver nesten alle barn og unge med en eller annen form for trening: 88 prosent trener minst en gang i uken, og kun 2 prosent trener eller mosjonerer aldri.

I 2013 var det 83 prosent som trente en gang i uken og 8 prosent som aldri trente. Noen av de mest populære treningsformene er fotball, jogging, og styrketrening, som over halvparten av de spurte oppgir å ha drevet med i løpet av de siste 12 månedene.

Forskjeller i gutter og jenters treningsvaner

Mellom 15 og 30 prosent av de spurte driver med aktiviteter som tennis, volleyball, friidrett og allidrett, og for disse aktivitetene er deltakelsen omtrent like høy blant jenter og gutter.

For styrketrening, som er en av de mest populære aktivitetene med en deltakelse på om lag 50 prosent, er det ingen forskjeller i deltakelse mellom gutter og jenter. Det er derimot langt flere jenter enn gutter som driver med organisert dans. 24 prosent av jenter har drevet med organisert dans, mens dette kun gjelder 5 prosent av guttene.

Det er også flere jenter enn gutter som spiller håndball. Aktiviteter som er mer utbredt blant gutter inkluderer fotball, ishockey, bandy og innebandy, samt kampsport.

Figur 2.Deltakelse i utvalgte idrettsaktiviteter. 2013-2020. Prosent

2013 2020
Fotball 63 60
Jogging 57 57
Styrketrening 40 46
Allidrett 9 29
Tennis/squah 25 27
Håndball 23 20
Basketball 17 19
Volleyball 18 15
Organisert dans 33 14
Friidrett 16 14
Ishockey/bandy 18 12
Kamsport 10 11

Se flere tall om barn og unges deltakelse friluftsliv og idrett i SSBs Statistikkbank.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen om Barn og Unges Friluftsliv og Fysiske Aktivitet ble gjennomført våren 2020 av Statistisk Sentralbyrå.

7500 barn i alderen 6-15 år fikk tilsendt undersøkelsen elektronisk via foresattes mail. Av disse svarte 4246 personer på undersøkelsen.

Svarene ble samlet inn i juni 2020. På dette tidspunktet var Norge rammet av koronapandemien, og store deler av landet var nedstengt. Dette kan ha påvirket svarene i undersøkelsen, og må tas hensyn til når man tolker resultatene eller sammenlikner tall fra årets undersøkelse med tall fra tidligere år.

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet og Oslo kommune. 

Kontakt