Den norske kirke2015

Innhold

Arkiv for Den norske kirke - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. mai 2016 2015 Færre til gudstjeneste
6. mai 2015 2014 Stadig færre blir døpt
6. mai 2014 2013 Halv million på julaftensgudstjeneste
19. juni 2013 2012 Færre døpt og konfirmert
19. juni 2012 2011 Flere til gudstjeneste
20. juni 2011 2010 Flere til nattverd
16. juni 2009 2008 Færre døpte og færre konfirmanter
19. juni 2008 2007 Flere kirkelige vigsler
16. juni 2010 2009 Færre til gudstjeneste
19. juni 2007 2006 Flere døpte - færre vigslet
26. juni 2002 2001 1,5 prosent til kirkelig sektor
28. juni 2006 2005 6,7 millioner besøk ved gudstjeneste