9999
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/arkiv
9999
Flere kirkelige vigsler
statistikk
2008-06-19T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false

Den norske kirke2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kirkelige vigsler

I 2007 ble det utført over 10 000 vigsler i Den norske kirke, en økning på 8 prosent i forhold til året før. 10 av 11 bispedømmer hadde økning i antall vigsler, men likevel er under halvparten av alle ekteskapsinngåelser kirkelige vigsler.

Kirkelige vigsler, etter bispedømme og tid. 2006-2007

Den norske kirke utførte 10 400 vigsler i 2007. Totalt var det 760 flere vigsler eller 8 prosent økning i forhold til 2006. 10 av 11 bispedømmer hadde flere vigsler i 2007 enn de hadde året før. Størst var økningen i Nidaros bispedømme med 164 flere vigsler, eller 20 prosent økning sett i forhold til året før. Økningen i kirkelige vigsler reflekterer en økning i det totale antall ekteskapsinngåelser i 2007. Andelen kirkelige vigsler i forhold til alle vigsler lå i 2007 på 44 prosent, det samme som i 2006.

Dåp, konfirmasjon og gravferd

42 900 døpte, 42 500 konfirmerte og 38 800 gravferder ble registrert i Den norske kirke i 2007. Andelen døpte i forhold til fødte gikk noe ned i forhold til året før, og lå på 73,5 prosent. Andelen konfirmerte i forhold til alle 15-åringer gikk litt opp i forhold til fjoråret og lå på 67 prosent. Andelen med kirkelig gravferd i forhold til alle døde gikk også opp, og lå på 93 prosent.

Liten økning i utmeldinger

8 300 personer meldte seg ut av Den norske kirke i 2007. Det er en økning på 2 prosent fra året før. Flest utmeldte var det i Oslo bispedømme hvor 1 800 personer meldte seg ut i løpet av året. Oslo bispedømme hadde også flest utmeldinger sett i forhold til medlemstallet, 4 utmeldinger per 1 000 medlem i Den norske kirke. Færrest utmeldinger var det i Sør-Hålogaland bispedømme, hvor 240 meldte seg ut, tilsvarende 1 utmelding per 1 000 medlem. 960 personer meldte seg inn i Den norske kirke i 2007.

Gjennomsnittlig deltakelse ved gudstjenester. Søn- og helligdag, etter bispedømme. 2007

Ved årsskiftet 2007/2008 var 82 prosent av befolkningen medlem i Den norske kirke. Antall medlemmer i Den norske kirke økte med 2 800 i løpet av 2007, men medlemsprosenten gikk likevel ned med en prosentenhet i forhold til året før på grunn av befolkningsøkningen.

Færre gudstjenester og besøk

I alt ble det registrert 67 560 gudstjenester og mer enn 6,4 millioner besøk ved gudstjenester i 2007. I forhold til året før var det en nedgang på henholdsvis 1 500 gudstjenester og 150 000 besøk. I gjennomsnitt var det 100 deltakere ved hver gudstjeneste på søndager og helligdager, men deltakelsen varierte mellom bispedømmene. Høyest deltakelse var det ved Stavanger bispedømme med 136 deltakere i gjennomsnitt, mens lavest gjennomsnittlig deltakelse var ved Hamar, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland med 80 deltakere.

436 kroner per innbygger til kirkelige formål

I gjennomsnitt brukte kommunene 436 kroner per innbygger til kirkelige formål i 2007. I tillegg til offentlig finansiering samlet også Den norske kirke inn nærmere 248 millioner kroner via kollekt, givertjeneste og andre innsamlinger.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB