254246_tabell_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
254246_tabell
statistikk
2016-05-04T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
false
Kirkestatistikken gir informasjon om virksomheten i menighetene i Den norske kirke. I 2015 var det færre gudstjenestedeltakere enn året før.

Den norske kirke2015

Innhold