10001
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/arkiv
10001
Flere døpte - færre vigslet
statistikk
2007-06-19T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false

Den norske kirke2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere døpte - færre vigslet

43 255 personer ble døpt, 42 587 personer ble konfirmert og 9 600 par ble vigslet i Den norske kirke i løpet av 2006. Sett i forhold til året før var det flere døpte og konfirmerte, men færre vigslede.

Til tross for at flere ble døpt i 2006, gikk dåpsprosenten ned med 2 prosent sammenlignet med året før, som følge av høyere fødselstall. Antallet døpte i forhold til antallet fødte i hele befolkningen lå i 2006 på 74 prosent. Hvis man velger å se på landsgjennomsnitt utenom Oslo, lå dåpsprosenten på 81. Konfirmasjonsprosenten i hele landet lå i 2006 på 66,7 prosent.

Antall kirkelige vigsler som ble registrert i 2006 var 9 600, 600 færre enn i 2005. Det ble registrert nærmere 38 000 kirkelige gravferder i 2006, 200 flere enn året før.

Flere meldte seg ut

Mer enn 8 000 personer meldte seg ut av statskirken i 2006. Det er 2 000 flere utmeldinger enn året før. Ved årsskiftet 2006/2007 var 82,7 prosent av befolkningen medlem i Den norske kirke. Til sammen har det blitt 68 000 færre medlemmer i Den norske kirke det siste året. Den store nedgangen i antall medlemmer skyldes i hovedsak oppryddingen i medlemsregisteret som kirken selv har foretatt.

9,5 prosent av alle gudstjenestebesøk på julaften

Totalt ble det registrert 69 000 gudstjenester og 6,6 millioner deltakere ved gudstjenester i 2006, de aller fleste på søndag og helligdag. 627 000 personer, eller 9,5 prosent av alle som gikk på gudstjeneste, ble registrert ved julaftensgudstjenester.

244 millioner kroner i kollekt, givertjeneste og gaver

I 2006 ble det samlet inn 244 millioner kroner via kollekt, givertjeneste og andre innsamlinger i Den norske kirke. I gjennomsnitt ga hvert medlem i Den norske kirke 63 kroner i kollekt og gaver.

Den største inntektskilden for kirken er kommunale overføringer til kirkelige fellesråd. I 2006 hadde norske kommuner totalt 1,9 milliarder kroner i netto driftsutgifter til Den norske kirke, kirkegårder, gravlunder og krematorier. Det tilsvarer en økning på 4,4 prosent fra 2005. I gjennomsnitt brukte kommunene 408 kroner per innbygger til kirkelige formål.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB