122782
122782
innrapportering
2013-06-12T14:14:00.000Z
no

Ikke aktiv

Kirkelige fellesråd og menighetsråd - rapportering

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen