10003
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/arkiv
10003
6,7 millioner besøk ved gudstjeneste
statistikk
2006-06-28T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false

Den norske kirke2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

6,7 millioner besøk ved gudstjeneste

I løpet av 2005 ble det registrert 6,7 millioner besøkende ved nærmere 70 000 gudstjenester i Den norske kirke. Fortsatt blir tre av fire barn døpt i statskirken.

Av de mer enn 6,7 millioner som gikk på gudstjeneste ble de aller fleste deltakerne, nærmere 5,4 millioner, registrert ved gudstjenester på søndag og helligdag. Om lag 1,3 millioner deltakere ble registrert på gudstjenester utenom søndag og helligdag. Antall deltakere på julaftensgudstjenester var 591 690, eller nesten 9 prosent av det totale tallet på deltakere på gudstjenester. Det ble registrert 27 832 gudstjenester med nattverd og mer enn 1,1 millioner nattverdsgjester.

Nærmere 43 000 personer ble døpt i Den norske kirke i 2005, og i overkant av 42 000 ble konfirmert. I gjennomsnitt i alle kommuner lå antall døpte i forhold til fødte på 76 prosent. Antall konfirmerte i forhold til 14-åringer lå på 66 prosent. Både dåps- og konfirmasjonsprosent har gått noe ned i forhold til 2004. Antall personer som ble registrert innmeldt i Den norske kirke i 2005 var 1 177, mens utmeldte var 6 036.

Prest og klokker

Tall fra registerbasert sysselsettingsstatistikk viser at det var 7 571 sysselsatte og 5 349 årsverk i religiøs virksomhet i Den norske kirke i 2005. 5 958 sysselsatte og 3 931 årsverk ble registrert ved kirkelige fellesråd. I henhold til kirkeloven er kirkelige fellesråd blant annet ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker, anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder, anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor. 1 410 sysselsatte og 1 347 årsverk ble registrert i religiøs virksomhet ved bispedømmene, hovedsakelig i prestestillinger. Prester tilsettes av bispedømmene. 203 sysselsatte og 71 årsverk ble registrert ved sokn.

393 kroner per innbygger

Tall fra kommuneregnskapet viser at kommunene i gjennomsnitt hadde 393 kroner i netto driftsutgifter per innbygger til Den norske kirke, kirkegårder, gravlunder og krematorier. Kirkelige formål utgjorde i gjennomsnitt 1,3 prosent av samlede netto driftsutgifter for kommunene.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB