160463
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
160463
Halv million på julaftensgudstjeneste
statistikk
2014-05-06T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false
Kirkestatistikken gir informasjon om virksomheten i menighetene i Den norske kirke. Den viser ulike kirkelige handlinger hvert år, samt medlemmer i Den norske kirke.

Den norske kirke2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Halv million på julaftensgudstjeneste

Nær 560 000 deltok på julaftensgudstjeneste i Den norske kirke julen 2013. Det er en økning på 6 000 fra 2012, noe som betyr at 11 prosent av befolkningen fremdeles holder på kirkebesøk julaften. Stadig flere deltar også i nattverden sammenlignet med 2012.

Den norske kirke - hovedtall
 2013Endring siste 4 år
Rettet 6. mai 2015.
Medlemmer av Dnk3 843 721-5 120
Andel medlemmer av befolkningen totalt75,2-4,0
Døpte36 572-5 357
Andel døpte av antall fødte62,0-5,8
Konfirmerte40 054-1 831
Andel konfirmerte av 15-åringer63,6-2,3
Kirkelige gravferder37 243-1 047
Andel kirkelige gravferder av døde90,2-2,2
   
Kirkelige vigsler8 221-1 788
Gudstjenester totalt64 048-2 755
Deltakere på gudstjenester totalt5 952 894-271 530
Deltakere per gudstjeneste92,9-0,2

Det ble avholdt 2 300 gudstjenester julaften 2013. Det er litt flere enn tidligere år. I 2013 var det totalt 557 000 deltakere på julaftensgudstjenestene. På landsbasis utgjorde det 6 000 flere deltakere enn året før, en økning på 1,1 prosent. Dermed besøker 11 prosent av befolkningen fremdeles kirken på julaften, noe som utgjør vel 14 prosent av medlemmene i Den norske kirke. I gjennomsnitt var det 247 deltakere på hver julaftensgudstjeneste, like mange som i 2012. Deltakelsen på julaftensgudstjenestene har variert de siste årene. I 2006 var det til sammenlikning 630 000 deltakere, det høyeste tallet de siste ni årene.

Flere går til nattverd

Det ble avholdt 32 400 gudstjenester med nattverd i 2013, nær 1 500 flere enn i 2012. 1,3 millioner var deltakere ved nattverden på disse gudstjenestene, en økning på 48 000. For første gang var den totale gudstjenestedeltakelsen under 6 millioner, med 5,9 millioner deltakere i 2013. Dette er en nedgang på 64 000 eller 1,1 prosent i forhold til 2012. I og med at det ble avholdt 800 færre gudstjenester totalt, har deltakere per gudstjeneste holdt seg stabilt med 93 deltakere per gudstjeneste. Det er størst prosentvis nedgang i deltakelse på gudstjenestene utenom søndager og helligdager, med nedgang på 1,3 prosent eller 15 700. I tillegg til ordinære gudstjenester ble det holdt om lag 24 000 andakter på institusjoner. I påsken (skjærtorsdag til og med 2. påskedag) var det nær 200 000 deltakere på gudstjenestene.

Færre døpte og konfirmerte

I likhet med årene før, var det færre døpte i Den norske kirke i 2013, Det ble uført nær 36 600 dåpshandlinger, en nedgang på 1 800 fra 2012. Fra 2009 er nedgangen 5 400 færre døpte i året, eller 13 prosent. Lavere dåpstall vises i alle deler av landet for 2013. Andelen døpte i forhold til antall fødte var i 2013 på 62 prosent, mot 64 prosent i 2012. Andelen døpte i forhold til fødte har gått nedover hvert år siden 2008.

I 2012 var det for første gang på flere år nedgang i antall kirkelige konfirmasjoner. Denne tendensen har fortsatt også i 2013, med 40 100 konfirmasjoner i Den norske kirke. Sammenlignet med året før var nedgangen drøyt 1 100. Andelen konfirmasjoner i kirken på landsbasis i forhold til 15-åringer, har imidlertid holdt seg stabil på rundt 64 prosent.

Mer enn kirkelige handlinger og gudstjenester

Menighetene i Den norske kirke har ikke bare ansvar for kirkelige handlinger og gudstjenester. Blant annet driver de omfattende arbeid innenfor dåps- og trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid og diakoni, samt andre aktiviteter i tilknytning til kirken. Nær 18 000 deltok på baby- eller småbarnsang i 2013, om lag det samme antallet som de foregående årene.

På ulike konserter, musikkandakter og andre kulturarrangement var det totalt 1,5 millioner besøkende i 2013, også det på om lag samme nivå som året før. I 2013 kom det totalt inn nær 307 millioner kroner gjennom offer, kollekt, givertjeneste og andre innsamlinger til Den norske kirke. Det utgjør 52 kroner per gudstjenestedeltaker. 65 prosent av de innsamlede pengene går til å drifte egen virksomhet.

Oppdatert publisering av flere variabler fra årsstatistikken skjer ved KOSTRA-publiseringene 15. mars og 15. juni i Statistikkbanken.

Færre sokn i årets rapporteringÅpne og lesLukk

Populasjonen for statistikken er en fulltelling blant alle geografisk registrerte sokn som skal rapportere tjenestestatistikk det aktuelle året. Sokn er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Antall sokn som har rapportert i 2013 er 1 235. Antallet er blitt redusert de siste årene på grunn av sammenslåinger av sokn.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB