9997
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/arkiv
9997
Færre døpte og færre konfirmanter
statistikk
2009-06-16T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false

Den norske kirke2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre døpte og færre konfirmanter

Det ble utført 42 600 dåpshandlinger i Den norske kirke i 2008. Andelen døpte i Den norske kirke i forhold til antall fødte falt med omlag 3 prosentpoeng sammenlignet med 2007. Også andelen som valgte å konfirmere seg i kirken, gikk ned.

Antall døpte i Den norske kirke gikk ned med 400 personer, eller 0,7 prosent, fra 2007 til 2008.

I 2008 ble 41 660 konfirmert i Den norske kirke, 850 færre enn i 2007. I forhold til det totale antallet 15-åringer det året, falt andelen kirkelige konfirmasjoner med 0,8 prosentpoeng1. Nedgangen var størst i Sogn og Fjordane, hvor andelen gikk ned med 5 prosentpoeng til 83,6 prosent.

Kirkelige vigsler, etter bispedømme og tid. 2006-2008

Innmeldte og utmeldte 2005-2008 i Den norske kirke

Det ble totalt utført 10 500 vigsler i Den norske kirke i 2008. Antall kirkevigsler holdt seg stabilt i forhold til 2007, etter en stor økning fra 2006. Andelen kirkelige gravferder i forhold til antall døde har holdt seg stabilt de tre siste årene. I 2008 ble det registrert 38 800 gravferder i Den norske kirke.

Nedgang i utmeldinger

7 000 personer meldte seg ut, mens 960 personer meldte seg inn i Den norske kirke i 2008. Det er en nedgang i antall utmeldte på 15 prosent sammenlignet med året før. Antallet innmeldte var om lag det samme som i 2007. Ved årsskiftet 2008/2009 var 81 prosent av befolkingen medlem i Den norske kirke.

Færre gudstjenester og besøk

Det ble avholdt 67 500 gudstjenester og over 6,3 millioner besøk ved gudstjenestene i 2008. I forhold til året før var det en svak nedgang i tallet på gudstjenester og i overkant av 100 000 færre besøkende. Det var i gjennomsnitt 94 deltakere på hver gudstjeneste. Søndager og helligdager var de mest populære dagene, og på gudstjenestene som ble avholdt disse dagene, var det i gjennomsnitt 100 deltakere.

1Rettet 18.06.2009 kl. 12:00

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB