440399_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogsvei/aar
440399
statistikk
2021-04-26T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogsvei, Skogsveier, skogsbilveier, traktorveier, vinterbilveier, sommerbilveier, helårsbilveier, anleggskostnader, offentlige tilskudd, veibygging, veilengdeSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogsveier

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

86

kilometer skogsbilveier ferdigstilt i 2020

Antall kilometer ferdigstilte skogsveier1
20202019 - 20202010 - 2020
KmEndring i prosentEndring i prosent
1Oppgave over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan i noen tilfeller ha mangler.Veiene tas med i statistikken det året de er ferdigstilte.
Helårs bilveier og sommerbilveier
Nye veier86-33,83,6
Ombygde veier333-7,511,0
 
Vinterbilveier og traktorveier
Nye veier1509,5-20,2
Ombygde veier57-5,0-49,1

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Ferdigstilte skogsveier

Ferdigstilte skogsveier
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)Antall anleggLengde, nybygde veier (km)Lengde, omlegging og ombygging (km)
201039183300455188112
20113647824935615542
20124429226447818978
20134418231447919558
20144387036443617569
201553410533542416572
201653411541242515668
201748710338844117251
20184929428338915734
201955013036041913760
20204878633338515057
 
2020
Oslo og Viken1492311849228
Innlandet11812100721811
Vestfold og Telemark531035802518
Agder6011211184510
Rogaland11451891
Vestland271161250
Møre og Romsdal15261153
Trøndelag - Trööndelage338291054
Nordland1438570
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku7151083

Tabell 2 
Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner

Kostnader og tilskudd til skogsveibygging. 1 000 kroner
AnleggsutgifterOffentlige tilskudd til veibygging
I altHelårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveier og traktorveier
2010135 262110 04225 22041 966
2011123 263100 28722 97639 866
2012173 218138 92334 29555 902
2013178 392147 02631 36663 273
2014186 366148 35038 01660 963
2015243 172203 35839 81489 483
2016267 534221 77145 76398 021
2017267 307227 08940 21891 934
2018252 274214 95937 31592 567
2019295 364265 54129 823105 942
2020299 097257 31341 784106 357
 
2020
Oslo og Viken73 52569 7303 79521 673
Innlandet41 79037 8583 93211 477
Vestfold og Telemark77 21635 4265 42113 654
Agder42 16826 36415 80412 594
Rogaland12 0348 1943 8405 240
Vestland20 83918 4422 3979 856
Møre og Romsdal11 1238 9672 1563 529
Trøndelag - Trööndelage28 23526 1052 13015 852
Nordland21 58620 8417457 546
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku6 9505 3851 5654 936

Tabell 3 
Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter

Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier. Kr per meter1
Helårs bilveier og sommerbilveierVinterbilveger og traktorveger
AlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskottAlleBygd med offentlige tilskottBygd uten offentlige tilskott
1Gjelder både nybygging og ombygging.
20102883381288416647
201130733710711719665
2012390387411129168102
201337139518812417997
2014342350253156216122
201546246840216827289
2016421424353204299134
2017463462479180317115
2018570573514195318129
2019543565309151369102
2020615680257203378128

Tabell 4 
Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier

Total lengde av helårsbilveier og sommerbilveier1
Kilometer
1Kilde: Statens kartverk og Statens vegvesen.
2Pr 1. januar.
Hele landet
2019249 907
2020249 606
2021249 558
 
2021
Oslo og Viken11 004
Innlandet18 121
Vestfold og Telemark6 096
Agder3 097
Vestland1 559
Møre og Romsdal951
Trøndelag - Trööndelage5 917
Nordland1 077
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 240

Om statistikken

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Skogsveger

Omfatter ferdigstilte helårsbilveger, sommerbilveger, vinterbilveger og traktorveger.

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av skogsveier

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfilen lagres som arkivfil på Unix.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om skogsveibyggingen. Det er gitt statistikk tilbake til driftsåret 1932/33.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er offentlige etater (departement, fylker), skogbrukets organisasjoner, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner.

Statistikken benyttes i Nasjonalregnskapet og den årlige i publikasjonen Naturressurser og miljø.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Seksjon for miljøstatistikk har gjort beregninger på veiarealet i Norge .

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

I prinsippet omfatter statistikken alle private skogsveier. Oppgaver over veier som er bygd uten tilskudd fra det offentlige, kan imidlertid ha mangler og må betraktes som minimumstall.

Statistikken dekker veianlegg som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Veianlegg som er påbegynt i meldingsåret, er ikke med.

Datakilder og utvalg

Oppgaver over veier som er bygd med tilskudd eller lån fra det offentlige, blir hentet fra skogavgiftsregnskapet. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd eller lån føres manuelt ved fylkesmannens landbruksavdeling og rapporteres videre til SSB.

Datainnsamling, editering og beregninger

Oppgavene over veier bygd med tilskudd blir hentet ut av skogavgiftsregnskapet av Landbruksdirektoratet og sendt til SSB. Oppgavene for veier bygd uten tilskudd samles inn av  Fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet som rapporterer disse videre til Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir Landbruksdirektoratet eller fylkesmannens landbruksavdeling kontaktet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Den første tiden etter at arbeidet med statistikken ble satt i gang, var det vanskelig å skille ut oppgavene for hvert år. Oversikt over skogsbilveier bygd før 1/7 1950 er derfor ett sammendrag av alle skogsveier bygd fra driftsåret 1932/33 til 1/7 1950.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I noen tilfeller kan veier bygd med tilskudd bli godkjent på et senere tidspunkt enn når de var ferdigbygd. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi seg utslag i statistikken.

Data over veier bygd med tilskudd antas å være fullstendige. Oppgaver over veier bygd uten tilskudd kan ha mangler ved at ikke alle veianlegg er innrapportert. De samlede oppgaver over skogsveibyggingen kan derfor anses for å være minimumstall.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside