Statistikkområde

Jord, skog, jakt og fiskeri: Skogbruk

Alt innhold for delområdet skogbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Første nedgang i tømmerhogsten siden 2009

  For første gang siden 2009 ble det i 2020 hogd mindre tømmer enn året før. I alt ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke for salg, en nedgang på 775 000 kubikkmeter sammenliknet med 2019.

  Artikkel
 • Elverum og Kongsvinger hadde størst hogst

  Skogeierne hogger stadig mer tømmer for salg, men antall skogeiendommer med hogst holder seg nokså stabilt. I 2019 ble det hogd tømmer for salg på knapt 13 900 eiendommer, tilsvarende rundt 11 prosent av skogeiendommene.

  Artikkel
 • 16 prosent mer skog de siste ti årene

  Det blir stadig mer skog, men det øker saktere enn før. De siste årene har den årlige tilveksten avtatt noe, samtidig som hogsten har økt. I taksten for perioden 2015-2019 er det beregnet at det står 978 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre.

  Artikkel
 • Mindre omdisponering av dyrkbar jord

  I alt 8 200 dekar jord ble vedtatt omdisponert til andre formål enn landbruk i fjor.3 600 dekar var dyrka jord, mens 4 500 dekar var dyrkbar jord. Det ble omdisponert omtrent like mye dyrka jord som i 2018, men 4 500 dekar mindre dyrkbar jord.

  Artikkel
 • Markant nedgang i tømmerprisene

  Tømmerprisene gikk ned med 13,6 prosent i 1. kvartal 2020. I gjennomsnitt fikk skogeierne 389 kroner per kubikkmeter, noe som er 61 kroner mindre enn i 1. kvartal 2019 som er kvartalet med de høyeste prisene noensinne.

  Artikkel
 • Rekordhøy tømmerhogst

  Skogeierne solgte 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019. Det er 181 000 kubikkmeter mer enn året før. Siden bunnåret i 2009, som var en følge av finanskrisen, har hogstkvantumet økt hvert år.

  Artikkel
 • Massevirkeprisene fortsetter å øke

  Prisen på massevirke økte med 17 prosent i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 346 kroner per kubikkmeter, noe som er 46 kroner mer enn i 3. kvartal 2018. Prisen på sagtømmer gikk ned med 2 prosent.

  Artikkel
 • Stor økning i prisen på massevirke

  Prisen på massevirke økte med 29 prosent i 2. kvartal 2019. Skogeierne fikk 347 kroner per kubikkmeter for massevirke, noe som er 78 kroner mer enn i 2. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Mer areal godkjent for nydyrking

  I 2018 ble det godkjent 24 900 dekar for nydyrking, en økning på 2 200 dekar fra året før.

  Artikkel
 • Tømmerprisene fortsetter å øke

  Tømmerprisen økte med 14 prosent i 1. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 450 kroner per kubikkmeter, noe som er 55 kroner mer enn i 1. kvartal 2018. Det er hogst av gran og furu til massevirke som bidrar mest til prisøkningen.

  Artikkel
 • Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket

  Snittet for de 17 400 skogeierne som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2017, var økt til 44 000 kroner. Men i løpet av to år har det blitt 3 600 færre personer med positiv næringsinntekt fra skogbruk. En del av nedgangen skyldes endrede ...

  Artikkel
 • Trysil har mest skog – men Elverum topper hogst-lista

  Det er mest skog i Trysil, men det hogges mest tømmer i Elverum – begge kommunene ligger i skogfylket Hedmark. Her kan du sjekke skogareal og hogstmengde i din kommune.

  Artikkel
 • Aldri hogd så mye tømmer som i fjor

  Det ble solgt om lag 10,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Det er 303 000 kubikkmeter mer enn året før og mer enn noen gang tidligere. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt.

  Artikkel
 • Rekordhøy tømmerpris ga økt hogst

  Tømmerprisen økte kraftig i 4. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk skogeierne 434 kroner per kubikkmeter, 17 prosent mer enn i samme kvartal året før. Aldri før er det registrert så høy pris, og hogstkvantumet økte med 9 prosent.

  Artikkel
 • Rekordhøye tømmerpriser

  Tømmerprisen økte kraftig i 3. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk skogeierne 412 kroner per kubikkmeter, 18,7 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet økte med 2,4 prosent.

  Artikkel