Aldri hogd så mye tømmer som i fjor

Publisert:

Det ble solgt om lag 10,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Det er 303 000 kubikkmeter mer enn året før og mer enn noen gang tidligere. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt.

Det har aldri blitt hogd mer tømmer til industriformål enn i 2018, viser nye tall fra statistikken Skogavvirkning for salg. Forrige toppnotering var i driftsåret 1989/90. Da endte avvirkningen på 10,5 millioner kubikkmeter tømmer.

Samlet hogstkvantum i 2017 var rett i underkant av resultatet fra 1989/90. Med unntak av en periode sommeren 2018, der brannfare gjorde at mange skogsdrifter måtte utsettes, har driftsforholdene resten av 2018 vært gode. Sammen med prisøkningen har dette bidratt til rekordavvirkningen.

Figur 1. Avvirket kvantum av industrivirke for salg

1000 kubikkmeter
1984/85 8320
1985/86 8696
1986/87 9108
1987/88 9962
1988/89 10225
1989/90 10534
1990/91 9443
1991/92 8889
1992/93 9043
1993/94 8046
1994/95 8871
1995/96 7384
1996/97 7746
1997/98 8041
1998/99 7670
1999/00 7706
2000 7478
2001 7684
2002 7263
2003 6789
2004 7353
2005 8290
2006 7282
2007 8212
2008 8071
2009 6631
2010 8322
2011 8585
2012 8787
2013 8889
2014 9772
2015 10113
2016 10304
2017 10458
2018* 10794

Massevirkeprisen økte mest

De foreløpige beregningene viser at bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 4,4 milliarder kroner i 2018. Dette er en oppgang på 22 prosent fra året før. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 410 kroner per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 16 prosent mer enn i 2017.

Det var særlig prisen på massevirke som økte. Fra 2017 til 2018 økte massevirkeprisen for henholdsvis gran og furu med 35 og 41 prosent. Sagtømmerprisen økte med 8 prosent for gran og 6 prosent for furu.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Løpende kroneverdi 2018-kroner
1996 329 523
1997 344 533
1998 340 515
1999 334 495
2000 322 462
2001 327 456
2002 294 405
2003 290 390
2004 299 400
2005 312 411
2006 318 409
2007 375 479
2008 364 448
2009 307 370
2010 355 418
2011 362 421
2012 328 379
2013 309 349
2014 349 386
2015 339 367
2016 329 344
2017 354 364
2018* 410 410

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Skurtømmer gran 416 502 458 386 449 430 397 388 452 440 434 475 513
Skurtømmer furu 400 488 457 398 458 444 406 400 462 449 435 446 472
Massevirke gran 227 241 275 243 252 293 256 219 216 211 206 216 291
Massevirke furu 188 210 258 218 233 286 244 205 198 192 190 194 273

En fjerdepart av tømmeret hogd i Hedmark

I Akershus/Oslo og i Hedmark økte hogstkvantumet med henholdsvis 133 000 og 73 000 kubikkmeter sammenlignet med 2017. Hedmark er fortsatt det fylket som det blir avvirket mest tømmer i. 3,0 millioner kubikkmeter ble innmålt i 2018, noe som utgjør 27 prosent av alt avvirket tømmer i Norge.

Eksporterte 3,5 millioner kubikkmeter

Det ble eksportert 3,5 millioner kubikkmeter tømmer i 2018, om lag det samme som i 2017. Massevirke utgjorde 56 prosent av det eksporterte tømmeret.

Kontakt