Tømmerprisene fortsetter å øke

Publisert:

Tømmerprisen økte med 14 prosent i 1. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 450 kroner per kubikkmeter, noe som er 55 kroner mer enn i 1. kvartal 2018. Det er hogst av gran og furu til massevirke som bidrar mest til prisøkningen.

De foreløpige beregningene for statistikken over skogavvirkning for salg, viser at det ble avvirket 3,0 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 1. kvartal 2019, en vekst på 6 prosent. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 20 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Figur 1

Figur 1. Gjennomsnittspris per kubikkmeter og avvirket kvantum

Høy pris på massevirke

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 33 og 38 prosent til 350 og 332 kroner, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med henholdsvis 8 og 7 prosent. Dette gir en pris på henholdsvis 539 og 494 kroner per kubikkmeter.

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

1. kv. 2018 1. kv. 2019*
Østfold 197733 199491
Akershus/Oslo 230118 258678
Hedmark 820092 841542
Oppland 363560 404655
Buskerud 305311 334022
Telemark 177784 201176
Aust-Agder 91382 105684
Trøndelag 276129 224129

Eksporterte 948 000 kubikkmeter

Det ble eksportert 948 000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2019. Sammenlignet med 1. kvartal 2018 er det en økning på 64 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret.

 

Kontakt