Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket

Publisert:

Snittet for de 17 400 skogeierne som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2017, var økt til 44 000 kroner. Men i løpet av to år har det blitt 3 600 færre personer med positiv næringsinntekt fra skogbruk. En del av nedgangen skyldes endrede skatteregler.

Til sammen var næringsinntekta fra skogbruk for de personlige skogeierne og deres ektefeller og samboere 841 millioner kroner i 2017, som er en nedgang på 10 prosent fra 2016. Statistikken over skoginntekter fra 2017 viser at 1 500 skogeiere hadde en inntekt fra skogbruk på over 100 000 kroner, mens fire av fem havnet under 50 000 kroner. 50 personlige skogeiere hentet ut over 1 million kroner hver.

Figur 1. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt. Fordelt etter størrelsen på produktivt skogareal. 2017

Produktivt skogareal Næringsinntekt skogbruk, kroner
25-99 dekar 21000
100 - 249 dekar 22000
250 - 499 dekar 35000
500 - 999 dekar 39000
1000 - 1999 dekar 50000
2000 - 4999 dekar 83000
5000 - 19999 dekar 182000
20000 dekar og mer 448000

Færre skogeiendommer regnes som næringsvirksomhet

En av grunnene til at stadig færre personlige skogeiere har positiv skoginntekt, er at flere små skogeiendommer ikke lenger blir regnet som næringsvirksomheter etter at det kom nye regler i 2016.

Dessuten viser antall skogeiendommer med salgsavvirkning i løpet av ett år samme nedadgående trend: Skogeierne hogger sjeldnere, og kvantumet er større når de først hogger. Innføringen av tømmerkonto som erstatning for gjennomsnittsligning fra og med 2017 vil også kunne påvirke de årlig skattbare næringsinntektene fra skog.

Større bruttoinntekt

Skogeierne med positiv skoginntekt hadde i gjennomsnitt en bruttoinntekt på 723 000 kroner i 2017. Det er 8 prosent mer enn året før. De betalte i snitt 186 000 kroner i skatt.

Figur 2. Gjennomsnittlig inntektsfordeling for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk fordelt på type inntekt. 2017

Inntekt
Personinntekt lønn 38 % 277000
Personinntekt pensjoner 10 % 72000
Næringsinntekt skogbruk 6 % 44000
Annnen næringsinntekt 33 % 236000
Andre inntekter 13 % 94000

Kontakt