Stor økning i prisen på massevirke

Publisert:

Prisen på massevirke økte med 29 prosent i 2. kvartal 2019. Skogeierne fikk 347 kroner per kubikkmeter for massevirke, noe som er 78 kroner mer enn i 2. kvartal 2018.

De foreløpige tallene for statistikken over skogavvirkning for salg, viser at det ble avvirket 3,0 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2. kvartal 2019, en vekst på 5 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2018. Tømmerprisen økte med 11 prosent i samme periode. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien, utgjorde 1,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 16 prosent, viser nye tall fra statistikken Skogavvirkning for salg.

Figur 1

Figur 1. Avvirket kvantum og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 29 og 32 prosent i 2 kvartal. Skogeierne fikk 353 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 339 kroner for furutømmer. Prisen på sagtømmer økte med 6 prosent. Det gir en pris på 489 og 530 kroner per kubikkmeter for henholdsvis furu og gran.

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

2. kv. 2018 2. kv. 2019
Østfold 198101 202941
Akershus/Oslo 219893 249361
Hedmark 745691 753053
Oppland 352980 401820
Buskerud 254635 300203
Vestfold 106623 101624
Telemark 181593 183280
Aust-Agder 107282 113352
Trøndelag 260151 216546

Eksporterte 962 000 kubikkmeter

Det ble eksportert 962 000 kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2019. Det er like mye som i 2. kvartal 2018. Massevirke utgjorde 60 prosent av eksporten.

Kontakt