Trysil har mest skog – men Elverum topper hogst-lista

Publisert:

Det er mest skog i Trysil, men det hogges mest tømmer i Elverum – begge kommunene ligger i skogfylket Hedmark. Her kan du sjekke skogareal og hogstmengde i din kommune.

Selv om samlet hogstkvantum stadig øker, er det færre eiendommer som avvirker tømmer for salg, viser nye tall fra statistikken over skogeiendommer.

I 2017 solgte 13 700 av landets 127 000 skogeiendommer tømmer til industriformål, 300 færre enn i 2016.

Trysil har størst produktivt skogareal

Hedmark er det største skogfylket, og derfor er mange hedmarkskommuner å finne i toppen av lista over kommuner med størst skogareal.

Trysil kommune topper lista foran Ringerike og Rendalen.

Sjekk hvor stort skogarealet er i din kommune

Figur 1. Kommuner med størst produktivt skogareal. 2017

Dekar
Ringsaker 595000
Grue 616300
Engerdal 653300
Drangedal 678200
Steinkjer 686200
Aurskog-Høland 687900
Lierne 701300
Åsnes 766600
Kongsvinger 787200
Elverum 928000
Stor-Elvdal 942100
Åmot 944300
Rendalen 1070800
Ringerike 1089000
Trysil 1878700

Elverum toppet hogststatistikken

Av de 15 kommunene med størst hogst i 2017, var 11 fra Hedmark. Selv om Trysil er den kommunen som har klart størst produktivt skogareal, er likevel hogsten større i andre kommuner.

Hvor mye hogges det i din kommune? Sjekk her

Elverum kommune i Hedmark topper lista over hogst av tømmer til industriformål i 2017. Hedmarkskommunene Åsnes og Kongsvinger følger deretter.

Trysil havner på en 6. plass. I alt står de 15 kommunene med mest hogst for 29 prosent av all salgsavvirkning i 2017.

Figur 2. Kommuner med størst hogstkvantum i 2017

Kubikkmeter
Nord-Odal 130362
Søndre Land 144083
Våler i Hedmark 147844
Eidskog 147985
Aurskog-Høland 151782
Stange 164429
Grue 192934
Gjøvik 200104
Åmot 210706
Trysil 243479
Ringsaker 257210
Ringerike 262674
Kongsvinger 268593
Åsnes 269372
Elverum 279701

84 prosent av skogarealet på private hender

I alt er 84 prosent av det produktive skogarealet i privat eie. Privatpersoner eier 79 prosent og andre private selskaper 5 prosent.

Staten har hånd om 9 prosent av skogarealet, mens bygdeallmenninger og kommuner/fylkeskommuner eier 3 prosent hver. Av den totale salgsavvirkningen i 2017 stod enkeltpersoner for 86 prosent.

Figur 3. Eierkategorier produktivt skogareal. 2017

Produktivt skogareal
Enkeltpersoner 79 % 55082150
Private 5 % 3829797
Staten 9 % 6121359
Kommuner og fylkeskommuner 3 % 2115751
Bygdeallmenning 3 % 1801434
Annet 1 % 1073001

Kontakt