Rekordhøye tømmerpriser

Publisert:

Tømmerprisen økte kraftig i 3. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk skogeierne 412 kroner per kubikkmeter, 18,7 prosent mer enn i samme kvartal året før. Hogstkvantumet økte med 2,4 prosent.

De foreløpige beregningene for statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,4 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 3. kvartal 2018, som innebærer en vekst på 56 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1 milliard kroner, som er 21 prosent mer enn i samme kvartal året før.

Figur 1

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal

Markant prisøkning på massevirke

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 412 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 3. kvartal 2018. Det er 62 kroner mer enn i samme kvartal 2017 og det høyeste som er registrert siden statistikken ble lansert i 2008. Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 41 og 46 prosent, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med 10 prosent.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

3. kv. 2017 3. kv. 2018
Skurtømmer gran 474 522
Skurtømmer furu 436 479
Massevirke gran 215 304
Massevirke furu 195 285
Alle sortiment 347 412

Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

3. kv. 2017 3. kv. 2018
Hedmark 608984 625987
Oppland 329443 323205
Akershus/Oslo 185030 233444
Buskerud 241232 221486
Østfold 180076 211641
Trøndelag 156063 163083
Telemark 139886 128431
Aust-Agder 85079 96271
Vestfold 88198 91942

Eksporterte over 900 000 kubikkmeter

Det ble eksportert 910 000 kubikkmeter tømmer i 3. kvartal 2018. Sammenlignet med 3. kvartal 2017 er det en nedgang på 77 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret. Det innebærer en økning på 10 prosent fra samme kvartal i 2017.

Kontakt