Rekordhøy tømmerhogst

Publisert:

Skogeierne solgte 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019. Det er 181 000 kubikkmeter mer enn året før. Siden bunnåret i 2009, som var en følge av finanskrisen, har hogstkvantumet økt hvert år.

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 436 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2019, noe som er 6 prosent mer enn i 2018. Selv om både hogsten og prisene økte for 2019 sett under ett, endret markedet seg i løpet av året. Både i Sverige, Tyskland, Polen og flere andre land i Mellom-Europa ble det hogd mye skog som følge av billeangrep og stormfelling. For det norske skogbruket som eksporterer mer enn 30 prosent av hogsten, medførte det reduserte priser og hogst i annet halvår.

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg

1000 kubikkmeter
1984/85 8320
1985/86 8696
1986/87 9108
1987/88 9962
1988/89 10225
1989/90 10534
1990/91 9443
1991/92 8889
1992/93 9043
1993/94 8046
1994/95 8871
1995 7384
1996 7746
1997 8041
1998 7670
1999 7706
2000 7478
2001 7684
2002 7263
2003 6789
2004 7353
2005 8290
2006 7282
2007 8212
2008 8071
2009 6631
2010 8322
2011 8585
2012 8787
2013 8889
2014 9772
2015 10113
2016 10304
2017 10458
2018 10836
2019* 11017

Massevirkeprisen økte mest

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 4,8 milliarder kroner i 2019. Dette er en oppgang på 8 prosent fra året før. Det var særlig prisen på massevirke som økte. Fra 2018 til 2019 økte massevirkeprisen for henholdsvis gran og furu med 21 og 32 prosent. Sagtømmerprisen økte med 1 prosent for gran og 2 prosent for furu.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Løpende kroneverdi 2019-kroner
1996 329 535
1997 344 545
1998 340 527
1999 334 521
2000 322 473
2001 327 466
2002 294 414
2003 290 398
2004 299 409
2005 312 420
2006 318 418
2007 375 490
2008 364 458
2009 307 378
2010 355 427
2011 362 430
2012 328 387
2013 309 357
2014 349 395
2015 339 376
2016 329 352
2017 354 372
2018 410 419
2019* 436 436

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skurtømmer gran 416 502 458 386 449 430 397 388 452 440 434 475 513 522
Skurtømmer furu 400 488 457 398 458 444 406 400 462 449 435 446 472 482
Massevirke gran 227 241 275 243 252 293 256 219 216 211 206 216 291 346
Massevirke furu 188 210 258 218 233 286 244 205 198 192 190 194 273 351

Ved

I tillegg til tømmer som blir hogd til industriformål, er det også et betydelig volum som benyttes til vedproduksjon. Tall for 2019 foreligger ikke enda, men årlig blir det hogd om lag 2 millioner kubikkmeter skogsvirke som benyttes til ved.

Størst avvirkning i Hedmark

Hedmark var fortsatt det fylket hvor det avvirkes mest tømmer. 3,0 millioner kubikkmeter ble innmålt i 2019, noe som utgjør 27 prosent av alt avvirket tømmer i Norge. I Vest-Agder og i Buskerud var det størst økning i antall innmålte kubikkmeter med henholdsvis 79 000 og 68 000 kubikkmeter sammenlignet med 2018.

Eksporterte 3,6 millioner kubikkmeter

Det ble eksportert 3,6 millioner kubikkmeter tømmer i 2019, som er 3 prosent mer enn i 2018. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret.

Kontakt