Massevirkeprisene fortsetter å øke

Publisert:

Prisen på massevirke økte med 17 prosent i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 346 kroner per kubikkmeter, noe som er 46 kroner mer enn i 3. kvartal 2018. Prisen på sagtømmer gikk ned med 2 prosent.

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 16 og 22 prosent i 3. kvartal. Skogeierne fikk 348 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 341 kroner for furutømmer til massevirke. Prisen på sagtømmer for gran og furu gikk ned med henholdsvis 2 og 0,4 prosent. Det gir en pris på 514 kroner per kubikkmeter for gran og 474 kroner per kubikkmeter for furu.

Figur 1

Avvirket kvantum industrivirke for salg og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal

Gjennomsnittprisen for alt virke solgt i 3. kvartal 2019 var 424 kroner, en økning på 12 kroner sammenlignet med 3. kvartal 2018. De foreløpige tallene for statistikken over skogavvirkning for salg, viser at det ble avvirket 2,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 3. kvartal 2019, en vekst på 5 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2018. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien, utgjorde 1,1 milliarder kroner, noe som er en økning på 8 prosent.

Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

3. kv. 2018 3. kv. 2019
Hedmark 625987 638748
Oppland 323205 337533
Akershus/Oslo 233444 239987
Buskerud 221486 259311
Østfold 211641 189493
Trøndelag 163083 178691
Telemark 128431 166984
Aust-Agder 96271 97915
Vestfold 91942 101051

Eksporterte 803 000 kubikkmeter

Det ble eksportert 803 000 kubikkmeter tømmer i 3. kvartal 2019. Det vil si at 32 prosent av avvirkningen ble eksportert dette kvartalet. Sammenlignet med 3. kvartal 2018 er det en nedgang på 17 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 64 prosent av eksporten.

Kontakt