Statistikkområde

Jord, skog, jakt og fiskeri: Jakt

Alt innhold for delområdet jakt

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stadig flere kvinner er jegere

  520 800 nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2020/2021. Litt over 15 prosent av dem var kvinner.

  Artikkel
 • Ny rekord for hjortejakta og flere felte elg

  Utbyttet fra elg- og hjortejakta stiger, og hjortejakta fikk ny toppnotering i jaktåret 2020/21. I alt ble det felt 50 100 hjort og 31 700 elg. 

  Artikkel
 • Liten endring i antall felte villrein

  Det ble felt 4 726 villrein høsten 2020. Det er omtrent samme antall som i 2019 hvor 4 738 villrein ble felt. For hele landet var det gitt tillatelse til å felle 13 437 villrein, og det betyr at 35 prosent av kvoten ble tatt ut.

  Artikkel
 • Her blir det påkjørt flest hjortevilt

  Det er om høsten flest elg, hjort og rådyr blir påkjørt og drept. I kartet nederst i artikkelen kan du se på hvilke veistrekninger ulykkene inntreffer.

  Artikkel
 • Færre småviltjegere og lavere utbytte

  Småviltjegerne felte til sammen 149 000 ryper i jaktåret 2019/2020. Det er en tilbakegang på 18 prosent fra foregående jaktår, og en må tilbake til 2012/2013 for å finne lavere tall.

  Artikkel
 • 24 hjortevilt drept i trafikken hver dag

  Nesten 8 600 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2019/20. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag i året. Flest viltpåkjørsler var det i perioden oktober til desember, mens det var færrest påkjø...

  Artikkel
 • 20 ulver skutt siste jaktår

  I alt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019/20, noe som er 6 færre enn jaktåret 2018/19. 10 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt. Det ble skutt 3 flere bjørner enn året før.

  Artikkel
 • Ny fellingsrekord for hjortejakta

  Norske hjortejegere feller stadig flere dyr. I jaktåret 2019/20 ble det i alt skutt 46 350 hjort. Sogn og Fjordane topper fellingsstatistikken med 12 950 skutte dyr, tett fulgt av Møre og Romsdal med 12 500.

  Artikkel
 • Hver sjuende registrerte jeger er kvinne

  Over en halv million nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2019/2020. 14,8 prosent av dem var kvinner.

  Artikkel
 • Flere felte villrein

  Det ble felt 4 738 villrein høsten 2019, noe som er en økning på 582 dyr fra 2018. Hovedsakelig skyldes det flere felte dyr på Hardangervidda hvor kvoten ble økt for å kunne ta ut voksne hanndyr.

  Artikkel
 • Flere ryper felt

  Forrige jaktsesong ble det felt drøyt 180 000 ryper – en økning på nesten 10 prosent fra jaktåret før.

  Artikkel
 • 8 800 hjortevilt drept i trafikken

  Om lag 8 800 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2018/19. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag. Likevel er det 14 prosent færre enn jaktåret før.

  Artikkel
 • Færre ulver og flere bjørner skutt

  I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19. Av disse ble 15 dyr felt under vinterens lisensjakt. Det innebærer 5 færre drepte ulver enn i jaktåret 2017/18. Derimot ble det skutt 3 flere bjørner enn året før.

  Artikkel
 • Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta

  Utbyttet fra hjortejakta stiger og fikk en ny toppnotering i jaktåret 2018/19. For elg går jaktutbytte ned. I alt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.

  Artikkel
 • Markert nedgang for villreinjakta

  Det ble felt om lag 4 200 villrein høsten 2018. Dette er nesten 1 400 færre enn året før. På Hardangervidda ble det skutt 700 dyr, som er en halvering fra 2017.

  Artikkel