Flere ryper felt

Publisert:

Forrige jaktsesong ble det felt drøyt 180 000 ryper – en økning på nesten 10 prosent fra jaktåret før.

Rypejakta starter 10. september, og sist jaktår var det 47 900 jegere som jaktet rype.

Totalt ble 181 900 ryper felt i løpet av jaktåret 2018/19. Det er 9 prosent mer enn året før. I Finnmark var økningen på hele 64 prosent, viser statistikken over småviltjakt.

Figur 1. Antall felte ryper

Jaktår Antall felt
1998/1999 511900
1999/2000 551600
2000/2001 489900
2001/2002 482000
2002/2003 415000
2003/2004 443900
2004/2005 450300
2005/2006 364300
2006/2007 312200
2007/2008 323100
2008/2009 224900
2009/2010 164200
2010/2011 194700
2011/2012 229000
2012/2013 119900
2013/2014 151600
2014/2015 222400
2015/2016 175000
2016/2017 181900
2017/2018 166800
2018/2019 181900

Selv om rypa har gått sterkt tilbake, er den fortsatt den viltarten det felles mest av i Norge. Hvis vi går 20 år tilbake, viser statistikken at det ble felt over 500 000 ryper. I Finnmark alene ble det felt 105 000 alene i jaktåret 2005/06.

Det er flere årsaker til nedgangen vi opplever nå, men både redusert rypebestand, lokal fredning, begrensning både i antall jaktkort og hvor mye hver jeger kan felle er en del av årsakssammenhengen.

Figur 2

Figur 4. Kommuner med flest felte ryper. Antall felte ryper og antall jegere med utbytte. 2018/2019

Med unntak av Gamvik økte utbytte av rype i alle kommunene i Finnmark. Totalt ble det felt nær 20 000 ryper i fylket.

I Guovdageaidnu – Kautokeino ble det felt 4 700 ryper i jaktåret 2018/19, noe som er en økning på om lag 3 000 fra jaktåret før.

Det var Lierne i Trøndelag som lå på fellingstoppen med 4 950. Både i Holtålen, Røros og på Karlsøy ble over 4 000 ryper felt i hver av disse kommune.

Nedgang for rådyrjakta

I alt ble det felt 29 520 rådyr i 2018/19. Det er en nedgang på 3 760 dyr fra jaktåret før.

Med unntak av Troms var det nedgang i alle fylker. Én årsak er mye snø vinteren 2018 da både elg, hjort og rådyr hadde problemer med å finne mat og mange dyr ble funnet døde i løpet av vinteren.

Flest rådyr ble felt på Vega i Nordland hvor 500 dyr ble felt. Videre fulgte Steinkjer med 480.

Villsvin øker

Villsvin er en forholdsvis ny art i Norge. Dyrene har kommet inn fra Sverige hvor det nå årlig felles over 100 000 villsvin.

I jaktåret 2018/19 ble det i Østfold felt villsvin i alle kommunene med grense til Sverige. Totalt ble 295 villsvin felt, og nesten alle i Østfold. Her er jakta særlig konsentrert til Aremark og Halden, hvor henholdsvis 115 og 125 dyr ble felt.

Figur 3. Antall felte villsvin

Jaktår Villsvin
2014/2015 70
2015/2016 120
2016/2017 150
2017/2018 226
2018/2019 295

Også økt utbytte av storfugl

Til sammen ble det felt om lag 13 000 storfugl i løpet av jaktåret 2018/19. Det er en oppgang på 34 prosent fra jaktåret før.

Flest storfugl ble felt i Trysil med 1 330.

1 For jaktårene 1971/1972-2000/2001 er antallet beregnet.

Figur 4. Antall felte skogsfugl¹

Jaktår Storfugl Orrfugl Jerpe
1991/1992 18650 50620 8250
1992/1993 15880 34030 6320
1993/1994 16420 42030 7070
1994/1995 12480 29010 4280
1995/1996 12080 25980 2930
1996/1997 10790 23580 3340
1997/1998 13840 31190 3620
1998/1999 12850 32540 5610
1999/2000 14730 35560 5650
2000/2001 13630 31290 5110
2001/2002 10528 27213 3599
2002/2003 10117 27398 4139
2003/2004 9896 28188 5143
2004/2005 10490 23412 3028
2005/2006 7158 16851 1808
2006/2007 10465 21924 2581
2007/2008 15883 34360 4503
2008/2009 11838 27380 3051
2009/2010 11480 26210 3090
2010/2011 14040 31430 3110
2011/2012 11760 24350 3300
2012/2013 5830 14560 1730
2013/2014 7400 14620 1400
2014/2015 9180 20120 2040
2015/2016 4600 13200 1100
2016/2017 7700 16300 1300
2017/2018 9800 19700 1600
2018/2019 13090 19930 2290

 

Faktaside

Kontakt