Stadig flere kvinner er jegere

Publisert:

520 800 nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2020/2021. Litt over 15 prosent av dem var kvinner.

I alt var nesten 79 000 norske kvinner og 442 000 norske menn oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2020/2021. Andelen kvinner øker litt hvert år. For 20 år siden var det knapt 29 500 registrerte kvinner, viser statistikken over registrerte jegere. Den gangen utgjorde de 8 prosent av de registrerte jegerne.

Her kan du se hvor mange jegere det er i din kommune.

Hver femte mann er jeger

Av norske menn over 15 år er hver femte oppført i Jegerregisteret. Blant norske kvinner over 15 år er tilsvarende andel knapt 4 prosent. Det er likevel ikke alle registrerte jegere som jakter. I jaktåret 2020/2021 var det litt under 193 000 som betalte jegeravgift, og som dermed hadde lov til å gå på jakt. Av dem var 9,4 prosent kvinner.

Figur 1. Andelen kvinner som har betalt jegeravgift

Prosent
2002/ 2003 5.6
2003/ 2004 5.9
2004/ 2005 6.1
2005/ 2006 6.3
2006/ 2007 6.5
2007/ 2008 6.8
2008/ 2009 6.9
2009/ 2010 6.9
2010/ 2011 7
2011/ 2012 7.2
2012/ 2013 7.3
2013/ 2014 7.3
2014/ 2015 7.6
2015/ 2016 8
2016/ 2017 8.3
2017/ 2018 8.8
2018/2019 9.1
2019/2020 9.1
2020/2021 9.4

Færre tok jegerprøve

Antall personer som avla jegerprøve i jaktåret 2020/2021, falt med 18 prosent sammenliknet med forrige jaktår. Dette er en følge av at flere jegerprøvekurs ble avlyst etter at pandemien rammet landet i fjor. Kvinner utgjorde 30 prosent av dem som tok jegerprøve.

Koronarestriksjoner mer enn halverte antall utenlandske jegere

I tillegg til norske jegere var det 940 utenlandske jegere som betalte jegeravgift for jaktåret 2020/2021. Dette er under halvparten så mange som året før. Trolig var det mange av disse som betalte uten å jakte på grunn av reiserestriksjonene. Vanligvis kommer det flest utenlandske jegere fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Faktaside

Kontakt