Hver sjuende registrerte jeger er kvinne

Publisert:

Over en halv million nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2019/2020. 14,8 prosent av dem var kvinner.

I alt var 516 100 norske statsborgere oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2019/2020, viser statistikken over registrerte jegere. Disse fordelte seg på 439 700 menn og 76 400 kvinner. I 2002/2003 var 371 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret, og kvinneandelen var litt over 8 prosent. I løpet av denne perioden har kvinneandelen økt til 14,8 prosent.

Figur 1. Andelen kvinner som har betalt jegeravgift

Prosent
2002/ 2003 5.6
2003/ 2004 5.9
2004/ 2005 6.1
2005/ 2006 6.3
2006/ 2007 6.5
2007/ 2008 6.8
2008/ 2009 6.9
2009/ 2010 6.9
2010/ 2011 7.0
2011/ 2012 7.2
2012/ 2013 7.3
2013/ 2014 7.3
2014/ 2015 7.6
2015/ 2016 8.0
2016/ 2017 8.3
2017/ 2018 8.8
2018/2019 9.1
2019/2020 9.1

Færre betalte jegeravgiften

I alt 188 450 nordmenn betalte jegeravgiften for jaktåret 2019/2020. Det er en nedgang på 14 360 personer fra jaktåret før. Nedgangen kan skyldes både en omlegging av betalingsrutinen for jegeravgiften og at færre jaktet sist jaktår. Statistikk over hvor mange som jaktet i 2019/2020 er først klar i august 2020.

Flest danske jegere i Norge

I tillegg til norske jegere betalte 2 000 utenlandske jegere jegeravgift for jaktåret 2019/2020. Av disse var 800 fra Danmark, 500 fra Sverige og 300 fra Tyskland.

Faktaside

Kontakt