Ny fellingsrekord for hjortejakta

Publisert:

Endret:

Norske hjortejegere feller stadig flere dyr. I jaktåret 2019/20 ble det i alt skutt 46 350 hjort. Sogn og Fjordane topper fellingsstatistikken med 12 950 skutte dyr, tett fulgt av Møre og Romsdal med 12 500.

Her ser du hvor mye hjort som ble felt i din kommune.

Selv om fire av fem hjorter blir skutt i Vestlandsfylkene, øker bestanden og utbyttet stadig mer i resten av landet også. I Trøndelag ble det felt 5 270 hjort, det er over 1 200 flere enn for ti år siden. Antall felte hjort øker i alle fylker med hjortejakt med unntak av Vestfold, og de to siste årene er det også åpnet for jakt i Østfold. Det er nå bare Oslo, Troms og Finnmark som ikke har hjortejakt.

Figur 1. Antall felte hjort

Antall felte hjort
1953-1954 643
1954-1955 785
1955-1956 1012
1956-1957 1048
1957-1958 1134
1958-1959 1121
1959-1960 1341
1960-1961 1479
1961-1962 1726
1962-1963 1604
1963-1964 2014
1964-1965 2288
1965-1966 2484
1966-1967 3053
1967-1968 3586
1968-1969 2932
1969-1970 3115
1970-1971 2849
1971-1972 2695
1972-1973 2749
1973-1974 3272
1974-1975 3443
1975-1976 3807
1976-1977 4192
1977-1978 5189
1978-1979 6453
1979-1980 7016
1980-1981 7927
1981-1982 8316
1982-1983 8436
1983-1984 9320
1984-1985 9832
1985-1986 10644
1986-1987 9732
1987-1988 9502
1988-1989 10394
1989-1990 9753
1991-1991 9911
1992-1992 10990
1993-1993 12900
1994-1994 14803
1995-1995 16380
1996-1996 17855
1997-1997 18043
1998-1998 21226
1999-1999 21636
1990-2000 22063
2000-2001 22534
2001-2002 23599
2002-2003 24533
2003-2004 25195
2004-2005 25896
2005-2006 27635
2006-2007 29173
2007-2008 32646
2008-2009 35686
2009-2010 37709
2010-2011 39070
2011-2012 36829
2012-2013 35031
2013-2014 36202
2014-2015 35140
2015-2016 33718
2016-2017 37773
2017-2018 42556
2018-2019 43820
2019-2020* 46356

Mer hjort på Østlandet

Av de andre fylkene er det Oppland som har hatt den største økningen i antall skutte dyr. På ti år er fellingstallet for hjort doblet fra knapt 500 i 2010 til 1 060 siste jaktår. Det er særlig kommunene øverst i Gudbrandsdalen som har hatt stor økning. Kommunene Lesja, Skjåk og Lom hadde de største fellingstallene. Også i Hedmark er hjorten blitt mer tallrik, og det ble skutt 330 hjort i dette fylket. Jegerne i Rendalen og Stor-Elvdal felte flest med henholdsvis 66 og 54 hjort i jaktåret 2019/2020.

Kvinnherad største hjortekommune

Blant kommunene er det ingen som var i nærheten av Kvinnherad i jaktåret 2019/2020. I alt ble det skutt tett oppunder 1 300 hjort i denne kommunen. På plassene bak fulgte Hitra og Aure med henholdsvis 1 036 og 1 031 skutte dyr.

Fra jaktåret 2020/2021 får jegerne i Kvinnherad fri kvote på hjortekalv av begge kjønn.¹ En ønsker å se om dette kan bidra til å redusere beiteskader og samtidig sikre en trygg bestandsutvikling. På denne måten ønsker en å sikre seg mot en rask og uønsket endring i bestandssammensetningen blant eldre dyr samtidig som en reduserer bestanden.

Figur 2. Kommuner med flest felte hjort. Foreløpige tall. 2019/2020

Antall felte hjorter
Hemne 814
Flora 830
Gulen 846
Vindafjord 865
Bremanger 871
Stryn 948
Ørsta 998
Aure 1031
Hitra 1036
Kvinnherad 1296

Stor hjortebestand ødelegger avlingene til vestlandsbøndene

Hjortebestanden i Norge har lenge økt raskt. På Vestlandet er det blitt et økende problem med mye hjort som beiter på innmark og ødelegger avlingene til bøndene.

For ti år siden ble det skutt hele 39 100 hjort og i årene som fulgte tydet det på at hjortebestanden var litt på retur. For fire år siden var fellingstallet nede i 33 700 dyr, og en så også at en trend med stadig minkende slaktevekter stoppet opp. De siste fire årene har hjortebestanden igjen økt raskt, og i 2019/2020 ble det skutt hele 46 350 hjort. De siste årene har også antall fellingstillatelser økt mye, og i 2019/2020 ble det gitt tillatelse til å felle 64 700 hjort. Fra 2010 til 2016 lå antall årlige fellingstillatelser rundt 54 000-55 000.

Gammel kommune- og fylkesinndeling

Resultater fra hjortejakta 2019/2020 ble samlet inn og publiseres etter kommune- og fylkesinndelingen for 2019.

 

¹ Setningen er endret 20. april 2020

Faktaside

Kontakt