8 800 hjortevilt drept i trafikken

Publisert:

Om lag 8 800 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2018/19. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag. Likevel er det 14 prosent færre enn jaktåret før.

I alt ble 14 100 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2018/19, viser nye tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en nedgang på 17 prosent fra foregående jaktår da rekordmange hjortevilt omkom. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 7 900 drept av bil og 860 av tog.

Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

Rådyr Elg Hjort
1990/91 2065 1210 201
1991/92 2427 1324 284
1992/93 3327 2048 366
1993/94 4007 2481 461
1994/95 3057 1757 374
1995/96 3045 1650 383
1996/97 3513 2010 515
1997/98 3091 1582 443
1998/99 3259 1886 488
1999/00 3118 1921 543
2000/01 3313 1968 461
2001/02 3350 1945 611
2002/03 3579 2602 540
2003/04 3371 2244 629
2004/05 3752 1762 701
2005/06 3916 1913 635
2006/07 3552 1971 737
2007/08 4029 2094 873
2008/09 4300 2373 808
2009/10 4367 2168 741
2010/11 4059 2237 732
2011/12 3351 1668 741
2012/13 4003 1724 684
2013/14 3784 1358 743
2014/15 3936 1439 781
2015/16 4303 1355 639
2016/17 5090 1354 873
2017/18 6599 2374 1223
2018/19 6234 1504 1038

Færre trafikkdrepte elg og rådyr

Elg og rådyr er mest utsatt i trafikken. I alt satte vel 6 200 rådyr og 1 500 elg livet til i trafikken i løpet av jaktåret 2018/19. Det representerer en nedgang på 6 prosent for rådyr og 37 prosent for elg fra jaktåret før.

Størst nedgang i Trøndelag

Det er Trøndelag som har størst nedgang i trafikkdrepte elg og rådyr, med en reduksjon på henholdsvis 236 og 157 dyr.

Færre omkom av andre årsaker

I jaktåret 2018/19 var det en avgang på totalt 5 100 hjortevilt drept av andre årsaker. Det er en nedgang på 1 500 dyr fra foregående jaktår. Denne nedgangen skyldes i hovedsak at hele villreinstammen ble skutt i Nordfjella villreinområde i løpet av jaktåret 2017/18. En slik ekstraordinær jakt førte til uvanlig store dødstall dette året.

Avskytingen i Nordfjella var et virkemiddel i bekjempelsen av skrantesjuke.

 

Faktaside

Kontakt